Current donors

Individual donors: Transparency International Slovakia (2017) 22 508 EUR
Európsky sociálny fond, OP Efektívna verejná správa Podpora angažovanosti občanov a otvorenosti miestnych samospráv (2018-2020) 283 666 EUR
Open Society Institute Strengthening Citizen Control of the State (2016-2019) 153 752 USD
Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis Zodpovedný výkon verejnej moci (2018) 19 000 EUR
Nadačný fond Mercedes-Benz Financial Services Za etickú a efektívnu štátnu správu 5 000 EUR
Pfizer Luxembourg SARL
Monitoring transparency in the healthcare system (2018) 3 000 EUR
GlaxoSmithKline Slovakia Monitoring transparency in the healthcare system (2018) 6 000 EUR
AIFP Monitoring transparency in the healthcare system (2018) 4 000 EUR
Asociácia generických výrobcov GENAS Monitoring transparency in the healthcare system (2018) 2 000 EUR
Union, health insurance company Monitoring transparency in the healthcare system (2018-2019) 5 000 EUR
Embassy of the Kingdom of Netherlands Local media control 1 000 EUR
ESET Foundation Strengthening citizen control of the public interest (2017-2018) 5 000 EUR
Crowdfunding Startlab – Let´s create a corruption-resistant civil service (2017) 10 085 EUR
Open Society Initiative for Europe Toward an EU Directive on Whistleblowing (2017-2018) 7 926 EUR
Transparency International Secretariat Listen Up! Making the internal whistleblowing responsive and accountable (2018-2019) 40 000 EUR
Newton Media  Access to the media database Non-monetary Gift
Finstat Access to the database Non-monetary Gift
LEAF Talent sourcing Non-monetary Gift
Touch4IT Vytvorenie a správa webu Non-monetary Gift
Websupport.sk Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt Non-monetary Gift
TechSoup
(Microsoft, Google)
Sponzorovaný software a online reklama Non-monetary Gift
Ján Kovács – Kovidesign
Grafický design Non-monetary Gift