O nás

Poslanie

Poslaním Transparency International Slovensko je znižovať korupciu cez zvyšovanie transparentnosti a znižovanie byrokracie. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do boja proti korupcii.

Vízia

Víziou Transparency International Slovensko je krajina s transparentnými a zodpovednými ľuďmi a inštitúciami bez korupcie.

Hodnoty

Hodnoty, ktoré Transparency International Slovensko presadzuje, sú transparentnosť, vláda zákona a osobná zodpovednosť.

 

História

Transparency International bola založená v Berlíne v roku 1993 skupinou ekonómov, ktorí si pri boji s chudobou v rozvojových krajinách stále viac uvedomovali, akou veľkou brzdou je korupcia.

Momentálne má Transparency už viac ako sto pobočiek a centrálu v Berlíne v Nemecku. Slovenská pobočka vznikla v roku 1998 z iniciatívy Eugena Jurzycu, riaditeľa Centra pre hospodársky rozvoj. V roku 2002 sa osamostnila ako samostatné občianske združenie – Transparency International Slovensko. Od vzniku až do roku 2009 bola jej prezidentkou Emília Sičáková – Beblavá. Od septembra 2009 vedie Transparency Gabriel Šípoš.

Pozri aj: