Ľudia

Gabriel Šípoš
riaditeľ
sipos@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009.
Zuzana Hlávková
projektová asistentka
zuzana.hlavkova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala jazyky na Masarykovej univerzite v Brne a kultúrne štúdiá ako štipendistka programu Erasmus Mundus Master na University of St Andrews a univerzitách v Mexiku a v Španielsku. Po návrate na Slovensko pracovala na ministerstve zahraničných vecí, kde sa podieľala na príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pre nesúhlas s praktikami ministerstva odišla. Od januára 2017 pôsobí v TIS a venuje sa aktivitám zameraným na štátnu správu a prácu s mladými ľuďmi.
Michal Piško
projektový koordinátor
pisko@transparency.sk
LinkedIn
Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 11 rokov. Od januára 2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach.
Nikola Gurgoľová
projektová asistentka
nikola.gurgolova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V magisterskom štúdiu pokračovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v odbore verejná politika. Počas štúdia absolvovala stáž na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, taktiež u poslanca NRSR.
Barbora Tholtová
projektová asistentka
barbora.tholtova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala európske štúdiá (Bc.) na Univerzite Komenského a medzinárodné vzťahy (M.A.) na Jacobs University Bremen. Do Transparency prišla decembri 2015, v rámci programu Young Professional Development Program s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti. Odvtedy sa v TIS venuje hlavne rozvoju ochrany whistleblowerov a transparentným vzťahom v zdravotníckom sektore.
Matej Šimalčík
Projektový asistent
matej.simalcik@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval právo (Mgr.) a medzinárodné vzťahy (Bc.) na Masarykovej univerzite v Brne. So štúdiom medzinárodných vzťahov (MA) pokračoval na University of Groningen, v rámci ktorého strávil semester na Tsinghua University v Pekingu. Počas štúdia absolvoval prax v advokátskych kanceláriách a na okresnom súde.
Martin Smrek
fundraiser
martin.smrek@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval sociálnu prácu (Mgr.) na Univerzite Komenského, kde si neskôr dokončil aj doktorát (PhD.). Popri štúdiu založil a dodnes vedie OZ Vegánske hody, v ktorom sa začal venovať aj fundraisingu. Do Transparency nastúpil v roku 2016.

 

SPOLUPRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍČKY

Samuel Spáč
spolupracovník
spac@transparency.sk
Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského (Bc.) v roku 2011 a Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti (M.A.) v roku 2013. Výskumne sa venuje najmä témam súvisiacim s otázkami demokratizácie a právneho štátu so zameraním najmä na inštitúcie súdnej moci. Od septembra 2013 zároveň pôsobí ako doktorand na Katedre politológie Univerzity Komenského, pričom jeho výskum je sústredený na fungovanie ústavných súdov v Strednej a Východnej Európe.
Pavel Nechala
spolupracovník
nechala@transparency.sk
Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. Venuje sa problematike legislatívnej úpravy konfliktu záujmov, podnikateľskej etike, prístupu k informáciám a regulácii lobingu. Pracuje ako externý spolupracovník TIS. Je zakladateľom a pôsobí v advokátskej kancelárii Nechala & Co., s.r.o.
Vladimír Pirošík
spolupracovník
pirosik@changenet.sk
Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ako spolupracovník TIS sa venuje verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy. Od roku 2006 pôsobí zároveň ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.
Zuzana Karovičová
Účtovníčka
karovicova@transparency.sk

SPRÁVNA RADA

Od roku 2013 má Transparency International Slovensko novo vytvorenú Správnu radu. Jej členmi sú zakladatelia organizácie Emília Sičáková-Beblavá (predsedníčka), Daniela Zemanovičová, ako aj bývalý novinár právnik Tomáš Němeček. Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu. Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov.

Aktuálny register záujmov vedúcich predstaviteľov/iek Transparency International Slovensko.

Emília Sičáková-Beblavá
predsedníčka
Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR. Od roku 1998 do 2009 pôsobila ako prezidentka Transparency International Slovensko. V súčasnosti je predsedníčkou Správnej rady TIS. Venuje sa otázkam činnosti verejného sektora, najmä z hľadiska transparentnosti, etiky, korupcie a kontroly.  Pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Aktívne sa zúčastňuje konferencií, venuje sa výskumu a publikuje.
Daniela Zemanovičová Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde aj habilitovala. Vyučuje na Fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike súťažnej politiky, transparentnosti a korupcie. V rokoch 2006-2012 bola podpredsedníčkou Protimonopolného úradu SR. Predtým pracovala ako programová riaditeľka v TIS a ako vysokoškolská pedagogička na Ekonomickej univerzite.
Tomáš Němeček
Vyštudoval žurnalistiku a právo na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval ako šéfredaktor v týždenníku Respekt, ako šéfkomentátor v Hospodárskych novinách a neskôr v Lidových novinách viedol prílohu Právo a Justícia. Za svoju prácu v Respekte a Lidových novinách získal hlavné žurnalistické ceny v Čechách, ako sú Cena Ferdinanda Peroutka a Novinárska cena. Kvôli nesúhlasu s príchodom Andreja Babiša do mediálneho biznisu z Lidových novín v lete 2013 odišiel. Momentálne pracuje ako právnik v Psychiatrickej nemocnici v Bohniciach.
Michal Truban Vyštudoval informatiku na Slovenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom a spolumajiteľom jednej z najväčších firiem pre poskytovanie webhostingu Websupport. V roku 2015 sa stal podľa IT asociácie IT osobnosťou roka. Na jeseň 2015 spoluzaložil iniciatívu pre boj za efektívnejšie a bezkorupčné štátne IT zákazky slovensko.digital.
Péter Hunčík V rokoch 1990-92 pracoval ako poradca bývalého prezidenta ČSFR Václava Havla. Spoluzakladal televíziu NOVA. Desať rokov viedol Nadácia Sándora Máraiho. Je úspešným spisovateľom, v civilnej funkcii  pracuje ako psychiater. Je členom redakčnej rady Denníka N.