Ľudia

Gabriel Šípoš
riaditeľ
sipos@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval ekonómiu a politológiu na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti (1996-99), a žurnalistiku na Academia Istropolitana Nova v Bratislave (2000/2001). Od roku 2001 pracoval ako analytik v inštitúte INEKO, predovšetkým na projekte zlepšovania profesionality a etiky médií – blogu Slovak Press Watch. Riaditeľom TIS je od roku 2009.
Do funkcie je zvolený do 5.12.2021.
Michal Piško
projektový koordinátor
pisko@transparency.sk
LinkedIn
Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva 11 rokov. Od januára 2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach.
Nikola Gurgoľová
projektová koordinátorka
nikola.gurgolova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala verejnú správu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V magisterskom štúdiu pokračovala na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave v odbore verejná politika. Počas štúdia absolvovala stáž na úrade Bratislavského samosprávneho kraja, taktiež u poslanca NRSR. V Transparency pôsobí od roku 2015, venuje sa transparentnosti v zdravotníctve a vypomáha s chodom kancelárie.
Matej Šimalčík
projektový koordinátor
matej.simalcik@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval právo (Mgr.) a medzinárodné vzťahy (Bc.) na Masarykovej univerzite v Brne. So štúdiom medzinárodných vzťahov (MA) pokračoval na University of Groningen, v rámci ktorého strávil semester na Tsinghua University v Pekingu. Počas štúdia absolvoval prax v advokátskych kanceláriách a na okresnom súde.
Zuzana Hlávková
projektová koordinátorka
zuzana.hlavkova@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudovala jazyky na Masarykovej univerzite v Brne a kultúrne štúdiá ako štipendistka programu Erasmus Mundus Master na University of St Andrews a univerzitách v Mexiku a v Španielsku. Po návrate na Slovensko pracovala na ministerstve zahraničných vecí, kde sa podieľala na príprave slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pre nesúhlas s praktikami ministerstva odišla. Od januára 2017 pôsobí v TIS a venuje sa aktivitám zameraným na štátnu správu a prácu s mladými ľuďmi. V roku 2017 sa stala držiteľkou ocenenia Biela vrana, udeľovanú za odvahu a občiansku statočnosť.
Eduard Marček
fundraiser
eduard.marcek@transparency.sk
LinkedIn
Vyštudoval obchod a marketing (Ing.) na Ekonomickej univerzite, sociológiu (MA) na Stredoeurópskej univerzite (CEU) vo Varšave a doktorát z verejnej ekonómie (PhD.) na Masarykovej univerzite v Brne. Pracoval ako konzultant pre viacero organizácií, stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a je viceprezidentom Európskej fundraisingovej asociácie. V Transparency pracuje od roku 2018.

 

SPOLUPRACOVNÍCI A SPOLUPRACOVNÍČKY

Vladimír Pirošík
spolupracovník
pirosik@changenet.sk
Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ako spolupracovník TIS sa venuje verejnej kontrole moci, predovšetkým v rámci územnej samosprávy. Od roku 2006 pôsobí zároveň ako poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Banská Bystrica.
Zuzana Karovičová
Účtovníčka
karovicova@transparency.sk

 

SPRÁVNA RADA

Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu. Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov.

Aktuálny register záujmov vedúcich predstaviteľov/iek Transparency International Slovensko.

Martin Šuster
predseda
Získal doktorát z ekonómie na University of Maryland v USA. Od roku 2007 je riaditeľom výskumu Národnej Banky Slovenska. V rokoch 2007 až 2009 manažoval informačnú kampaň pre prijatie eura na Slovensku. Prednáša o ekonómii (vrátane vplyvu korupcie na ekonomiku) na Ekonomickej Univerzite ako aj Univerzite Komenského v Bratislave. Je podpredsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti.
Do funkcie zvolený do 5.12.2024.
Emília Sičáková-Beblavá Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR. Od roku 1998 do 2009 pôsobila ako prezidentka Transparency International Slovensko. V súčasnosti je predsedníčkou Správnej rady TIS. Venuje sa otázkam činnosti verejného sektora, najmä z hľadiska transparentnosti, etiky, korupcie a kontroly.  Pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Aktívne sa zúčastňuje konferencií, venuje sa výskumu a publikuje.
Do funkcie zvolená do 23.05.2020.
Péter Hunčík V rokoch 1990-92 pracoval ako poradca bývalého prezidenta ČSFR Václava Havla. Spoluzakladal televíziu NOVA. Desať rokov viedol Nadácia Sándora Máraiho. Je úspešným spisovateľom, v civilnej funkcii  pracuje ako psychiater. Je členom redakčnej rady Denníka N.
Do funkcie zvolený do 19.11.2022.
Samuel Spáč Vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského (Bc.) v roku 2011 a Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti (M.A.) v roku 2013. Výskumne sa venuje najmä témam súvisiacim s otázkami demokratizácie a právneho štátu so zameraním najmä na inštitúcie súdnej moci. Momentálne pôsobí na Právnickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne a zároveň na katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave.
Do funkcie zvolený do 5.12.2024.