Súčasní donori

Individuálni darcovia a darkyne Transparency International Slovensko 2016 21 216 EUR
Open Society Institute Posilnenie občianskej kontroly verejnej správy 2016-2019 153 752 USD
Pfizer Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2018 3 000 EUR
AIFP Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2018 4 000 EUR
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva Kontrola miestnych médií 1 000 EUR
Nadácia Eset Posilnenie občianskej kontroly verejného záujmu (2017-2018) 5 000 EUR
Crowdfunding Startlab – Tvorme štátnu správu odolnú voči korupcii 10 085 EUR
Open Society Initiative for Europe Smerom k európskej smernici na ochranu whistleblowerov (2017-2018) 7 926 EUR
Transparency International Secretariat Listen Up! – Rozvoj vnútorného whistleblowingu (2018-2019) 40 000 EUR
Newton Media  Prístup k mediálnej databáze  Nepeňažný dar
Finstat Prístup k databáze Nepeňažný dar
LEAF Hľadanie talentov Nepeňažný dar
Websupport.sk Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt Nepeňažný dar