Súčasní donori

Individuálni darcovia a darkyne Transparency International Slovensko 2016 20 517 EUR
Open Society Institute Posilnenie občianskej kontroly verejnej správy 2016-2019 153 752 USD
Bayer Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2012-2018 126 202 EUR
Servier Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016 3 000 EUR
GSK Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016 7 000 EUR
Pfizer Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016 6 000 EUR
AIFP Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2017 4 000 EUR
Novartis Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016 4 000 EUR
Roche Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva 2016 4 000 EUR
EURODAD Analýza protischránkového zákona 13 183 EUR
Nadácia Pontis Otvorené súdy 2016 45 000 EUR
Nadácia Pontis Kvalitná štátna správa 17 000 EUR
Transparency International Secretariat  Public Fundraising 30 000 EUR
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva Kontrola miestnych médií 1 000 EUR
Nadácia Eset Posilnenie občianskej kontroly verejného záujmu 5 000 EUR
Crowdfunding Startlab – Tvorme štátnu správu odolnú voči korupcii 10 085 EUR
Open Society Initiative for Europe Smerom k európskej smernici na ochranu whistleblowerov 7 926 EUR
Newton Media  Prístup k mediálnej databáze  Nepeňažný dar
Finstat Prístup k databáze Nepeňažný dar
LEAF Hľadanie talentov Nepeňažný dar
Websupport.sk Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt Nepeňažný dar