Názov: Pridaná hodnota transparentnosti 2
Autorstvo: Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Baťová
Téma: Ostatné
Anotácia: Publikácia nadväzuje na štúdiu Pridaná hodnota transparentnosti vydanú v roku 2008 a venuje sa rozhodovaniu o poskytovaní nenávratných finančných transferov z centrálnej úrovne správy vecí verejných obciam.
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 66
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Financovanie, Samospráva, Pridaná hodnota
Keywords:
Stiahnuť publikáciu