Pozývame vás na panelovú diskusiu, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie v SR a Transparency International Slovensko s názvom

 

Ako zvýšiť odbornosť a nezávislosť regulačných a kontrolných orgánov?

 

Termín:  26. 10. 2017

Čas: 09.30 – 13.00

Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

 

Záujem verejnosti a médií o voľby do regulačných či kontrolných úradov narastá, ale zároveň narastajú aj obavy, že hlavní predstavitelia týchto úradov nie sú dostatočne nezávislí od vplyvu politikov či záujmových organizácií. Pozerajúc na predsedov či podpredsedov spomínaných inštitúcií, takmer všetci z nich majú politickú minulosť. Zároveň pochybnosti verejnosti znásobuje skutočnosť, že predsedovia sú často volení tajne a výberový proces je neverejný. To vyúsťuje do situácie, keď občania nedôverujú kontrolným a regulačným inštitúciám a zároveň nadobúdajú pocit, že sa na ne nemôžu spoľahnúť.

 

Naši ctení hostia budú diskutovať ako nastaviť systém výberu predsedov regulačných a kontrolných orgánov a zároveň ako dosiahnuť vyššiu kvalitu a transparentnosť spomínaných úradov skrz svoje doterajšie skúsenosti.

 

PROGRAM

09.00 – 09.30  Registrácia  účastníkov

09.30 – 09.40  Úvodné slovo, Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09.40  – 11.15  Panelová diskusia

 

  1. TBC, Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
  2. Mechanizmy kvality a nezávislosti na NKÚ, Ľubomír Andrassy, generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR
  3. Dôvody kreovania nezávislých regulátorov a parametre nezávislosti, Daniela Zemanovičová, bývalá podpredsedníčka Protimonopolného úradu
  4. Pohľad podnikateľov na kvalitu regulačných orgánov na Slovensku, Michaela Benedigová, viceprezidentka Americkej obchodnej komory
  5. Verejná kontrola regulačných orgánov – prax zo Slovenska, Gabriel Šípoš,  riaditeľ Transparency International Slovensko

 

Moderátor: Lívia  Vašáková,  ekonomický  radca  Zastúpenia  EK  na  Slovensku

 

11.15 – 12.00  Diskusia

12.00 – 13.00  Obed

 

V prípade záujmu sa registrujte prosím prostredníctvom formulára do 24.10.2017. Počet účastníkov je obmedzený z kapacitných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo na akceptáciu prihlášky. Podujatie je súčasťou diskusií o budúcnosti EÚ, ktoré organizuje Zastúpenie EK na Slovensku.