Dar zo závetu

Prejavom dlhodobej podpory pre boj proti korupcii môže byť aj dar zo závetu.

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi a občianke rozhodnúť počas svojho života, kto a čo bude dediť. Nezisková organizácia je oprávnená dediť, a to na základe písomného závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona.

Darca alebo darkyňa môže zahrnúť do závetu aj Transparency International Slovensko. V závete môže odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistenie alebo peniaze.

Podľa: zavety.sk

PREČO DAROVAŤ ZO ZÁVETU

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok. Celoživotná poctivá práca, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti sa zhmotňuje práve v pozostalosti.

Ale prečo by sme mali venovať časť alebo celý majetok na boj proti korupcii?

  • Pretože tým najdôležitejším je vždy samotné rozhodnutie človeka.
  • Pretože máme právo vyjadriť svoju poslednú vôľu.
  • Pretože nechceme, aby o našom majetku rozhodovali iní.
  • Pretože sami podľa vlastného vedomia, svedomia a hodnôt vieme najlepšie, komu a kam chceme nasmerovať našu pomoc.
  • Pretože chceme zanechať dobročinný odkaz pre ďalšie generácie.
  • Pretože môžeme pomáhať zlepšovať Slovensko ešte desaťročia po tom, čo tu nebudeme.

Podľa: zavety.sk

AKO DAROVAŤ ZO ZÁVETU

Prečítajte si všetky podrobnosti v tomto dokumente Centra právnej pomoci, alebo sa spýtajte svojho notára.

 

Po tom, čo ste vo svojom závete mysleli na svojich blízkych,
zanechajte 1 % svojej pozostalosti pre Transparency
a podporte boj proti korupcii a za lepšie Slovensko.

 

Ak chcete zanechať dar zo závetu pre Transparency International Slovensko
a máte nejaké otázky, obráťte sa na podporte@transparency.sk,
alebo volajte +421 905 613 779.

ĎAKUJEME!