Sorry, this entry is only available in Slovak.

Môže aj bežný občan ovplyvniť kvalitu škôl vo svojom meste či obci? A aké sú jeho možnosti kontrolovať, či v mestských alebo župných školách hospodária efektívne a nedochádza v nich ku korupcii a klientelizmu? Sumarizuje riaditeľ školy a predseda Komisie školstva Prešovského samosprávneho kraja Marián Damankoš.