Menu Close

(SK) Ochrana zamestnanca po ohlásení korupcie

Sorry, this entry is only available in Slovak.

O priznaní štatútu ochrany rozpráva Peter Demčák vo videu, v ktorom vysvetľuje časové lehoty súvisiace s procesom priznávania ochrany oznamovateľovi nekalého konania na pracovisku. Spomína aj zákonné podmienky udelenia finančnej odmeny za kvalifikované podanie. Tiež rozpráva o povinnosti zodpovednej osoby u zamestnávateľa informovať oznamovateľa o tom, ako bol jeho podnet vybavený.