Menu Close

(SK) Kvíz verejné výdavky

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Krátky kvíz pre tých, ktorí chcú strážiť verejné výdavky (10 otázok s jednou správnou odpoveďou a komentármi)

Ktoré verejné inštitúcie majú výnimku z povinného zverejňovania zmlúv a faktúr na internete?
Schránkové firmy z Cypru majú na Slovensku zákaz zúčastňovať sa verejného obstarávania:
V ktorom online registri je možné overiť vlastníctvo firiem, ktoré obchodujú so štátom?
Na webstránke ktorého úradu sa zverejňuje dokumentácia z každého verejného obstarávania?
Ak je v tendri len jeden uchádzač, zrejme išlo o vopred dohodnutú zákazku:
V Centrálnom registri zmlúv sú zverejňované:
Informácie zo štátnych registrov (Obchodný register, Centrálny register zmlúv, a pod.) môže občan:
Informácie, ktoré verejné inštitúcie už niekde zverejnili, si občan..... (doplňte vetu):
Zmluvy o štátnych zákazkách sú na internete povinne:
Na každej webstránke obce musia byť zverejňované zmluvy, faktúry a objednávky obecného úradu, okrem: