Názov: Prístup k informáciám vo vybranćyh európskych hlavných mestách – Pilotná porovnávacia štúdia / Access To Information In European Capital Cities - Pilot Study
Autorstvo: Lukáš Zajac, Gabriel Šípoš, Michal Piško
Téma: Transparency; capital cities
Anotácia: Pilotné porovnanie transparentnosti európskych hlavných miest s použitím obmedzeného počtu (14) ukazovateľov. Štúdia meria prístup k informáciám o tom, ako sa mestá rozhodujú, ako sa vynakladajú peniaze, ako sú transparentné pri verejnom obstarávaní, ako komunikujú obsah a postup zasadnutí rady mesta, alebo aké sú etické pravidlá pre zvolených zástupcov vybraných hlavných miest. Porovnáva, aký prístup k informáciám o svojich mestách majú občania hlavného mesta (ale nie nevyhnutne, ako transparentná je správa mesta).
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Transparency International Slovensko
Počet strán: 29
ISBN: 978-80-89791-14-9
Jazyk: Slovensky, English
Donor: Action Grant of Transparency International – European Union
Kľúčové slová:
Keywords: cities; capitals; European capital cities; transparency; ranking; pilot research;
Stiahnite si štúdiu v slovenskom jazyku tu
Download the study in English language here