Menu Close

Obec Babín chce byť prvou transparentnou obcou

30. marca 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie medzi starostom obce Babín (okres Námestovo) – Petrom Laťákom a predstaviteľmi TIS: Ivanom Rončákom a Vladimírom Pirošíkom. Obec má ambíciou zaviesť protikorupčné opatrenia a zvýšiť transparentnosť a informovanie občanov podľa vzoru obdobného projektu v meste Martin – Transparentné mesto. Sľubuje si od toho efektívnejšie využívanie verejných prostriedkov a šetrenie, kvalitnejšiu informovanosť občanov, a tiež zníženie priestoru pre možnú korupciu.

Asistenčné služby TIS a vypracovanie protikorupčnej stratégie sú financované v rámci projektu Presadzovanie protikorupčnej agendy v slovenských obciach. Projekt podporili Open Society Institute, Kancelária veľvyslanectva Kanady v Bratislave a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva.

Pozri aj: