Názov: Organizačné a procesné zabezpečenie verejného obstarávania na Slovensku: Komparatívna analýza
Autorstvo: Emília Sičáková-Beblavá, Daniela Zemanovičová
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Analýza má ambíciu bližšie sa pozrieť na činnosť Úradu pre verejné obstarávanie a priniesť vyargumentované návrhy na zmeny v jeho organizácii a činnosti. Domnievame sa totiž, že ďalšie vážnejšie zmeny v kvalite verejného obstarávania sa už nedajú dosiahnuť jednoduchou zákonnou zmenou postupov obstarávania, ale treba sa zamerať aj na činnosť Úradu a komplexne riešiť celé inštitucionálne nastavenie systému obstarávania na Slovensku.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 55
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor: Siemens Integrity Initiative
Kľúčové slová: Obstarávanie, Úrad pre verejné obstarávanie, Nákup, Reforma
Keywords:
Stiahnuť publikáciu