Global corruption barometer 2013

Sorry, this entry is only available in Slovak.

Čo je Globálny barometer korupcie?

Global Corruption Barometer organizovaný Transparency International je jediný celosvetový prieskum verejnej mienky zameraný na názory a skúsenosti ľudí s korupciou. V roku 2013 vyšla jeho ôsma edícia a sú v nej zahrnuté odpovede 114 270 ľudí zo 107 krajín, čím je tento prieskum doposiaľ najväčší svojho druhu.

Globálny barometer korupcie sa pýta ľudí na ich názory o korupcii v danej krajine, a tiež v ktorých inštitúciách je tento problém najvážnejším. Taktiež sa zameriava na konkrétne skúsenosti ľudí s korupciou počas posledných 12 mesiacov pri stretnutí s ôsmimi službami / inštitúciami. Navyše, v dotazníku sú obsiahnuté aj otázky dotýkajúce sa efektivity vlád v boji s korupciou a tiež zisťuje ochotu ľudí spraviť niečo osobne v tomto boji. Tohtoročná edícia sa naviac po prvý krát pýta verejnosti na to do akej miery majú pocit, že v ich krajine sú veľmi dôležité špeciálne záujmy a osobné kontakty.

Prieskum sa uskutočnil pod záštitou Transparency International medzi septembrom 2012 a marcom 2013. Dotazník pripravili medzinárodní experti v oblasti korupcie, výskumných metodológií, ekonometriky a štatistiky a výsledky boli prepočítané v centrále Transparency International v Berlíne. Na Slovensku bol prieskum vykonaný agentúrou Mareco na vzorke 1000 respondentov. Podrobný zoznam, kto zbieral dáta v jednotlivých krajinách, aká veľká bola vzorka a a akým spôsobom boli dáta zbierané nájdete tu.

Do prieskumu bolo zahrnutých viac než 114 tisíc ľudí zo 107 krajín, čo je o sedem viac než tomu bolo v poslednom prieskume z rokov 2010 a 2011. Slovensko bolo do barometra zahrnuté po druhý krát. Zoznam všetkých skúmaných krajín od roku 2003 nájdete tu: (excelovský file)

Výsledky tohto prieskumu môžu slúžiť ako politikom, tak aj občanom, keďže identifikujú oblasti, kde sa korupcia vyskytuje, a tak umožňujú, aby boli protikorupčné politiky zamerané tam, kde je to najviac potrebné. Získané dáta tiež môžu poslúžiť reprezentantom občianskej spoločnosti a novinárom na zvýšenie povedomia o výskyte korupcie, čo môže následne prispieť k vyššej občianskej aktivite v boji proti korupcii.

Pozri aj: