Názov: Protikorupčná výchova v náuke o spoločnosti
Autorstvo: Daniela Ďurajková, Martin Kríž
Téma: Ostatné
Anotácia: Táto príručka ponúka námety, ako možno zaradiť túto problematiku do vyučovania spoločenskovedného seminára nenásilnou formou. Ponúka prehľad moderných metód vyučovania, ktoré sú pripravené na vyučovanie o korupcii v publikáciách Celospoločenský problém – korupcia I. a II.
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 26
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: vyučovanie, Korupcia, Výchova, Metodika
Keywords:
Stiahnuť publikáciu

[simple-social-share]