Menu Close

Správna rada

Od roku 2013 má Transparency International Slovensko novo vytvorenú Správnu radu. Jej členmi sú zakladatelia organizácie Emília Sičáková-Beblavá (predsedníčka), Daniela Zemanovičová a Péter Hunčík.

Úlohou Správnej rady je určovať stratégiu neziskovky, pomáhať s fundraisingom, menovať riaditeľa a dozorovať jeho prácu.

Mandát členov Správnej rady je podľa stanov určený na sedem rokov.

zemnovicova Daniela Zemanovičová

predsedníčka

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde aj habilitovala. Vyučuje na Fakulte manažmentu na Univerzite Komenského v Bratislave. Venuje sa problematike súťažnej politiky, transparentnosti a korupcie. V rokoch 2006-2012 bola podpredsedníčkou Protimonopolného úradu SR. Predtým pracovala ako programová riaditeľka v TIS a ako vysokoškolská pedagogička na Ekonomickej univerzite.
ema Emília Sičáková-Beblavá

 

Je absolventkou Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Absolvovala viaceré študijné pobyty, napr. na Georgetown University, Yale University či v Svetovej banke. Pracovala ako výskumníčka CPHR. Od roku 1998 do 2009 pôsobila ako prezidentka Transparency International Slovensko. V súčasnosti je predsedníčkou Správnej rady TIS. Venuje sa otázkam činnosti verejného sektora, najmä z hľadiska transparentnosti, etiky, korupcie a kontroly.  Pôsobí na Ústave verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. Aktívne sa zúčastňuje konferencií, venuje sa výskumu a publikuje.
Péter Hunčík V rokoch 1990-92 pracoval ako poradca bývalého prezidenta ČSFR Václava Havla. Spoluzakladal televíziu NOVA. Desať rokov viedol Nadácia Sándora Máraiho. Je úspešným spisovateľom, v civilnej funkcii  pracuje ako psychiater. Je členom redakčnej rady Denníka N.

Register záujmov vedúcich predstaviteľov Transparency International Slovensko si môžete pozrieť tu.