Názov: Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku
Autorstvo: Maroš Babitz, Rastislav Havran
Téma: Ostatné
Anotácia: Predkladaná publikácia sa zameriava na poskytnutie stručného obrazu o základných vecných charakteristikách štrukturálnych fondov, ich riadenia a rozdeľovania. Ďalej sa venuje jednotlivým protikorupčným nástrojom, ktoré umožňujú zvýšiť transparentnosť rozhodovania v tejto oblasti, riešiť existujúce konflikty záujmov či odhaliť korupciu.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: Transparency International Slovakia
Počet strán: 80
ISBN:
Jazyk: slovenský
Donor:
Kľúčové slová: Protikorupčné nástroje, Korupcia, Eurofondy
Keywords:
Stiahnuť publikáciu