Sorry, this entry is only available in Slovak.

Mestá a obce predstavujú pre väčšinu z nás najbližší kontakt s verejnou mocou. Rozhodnutia primátorov, starostov, poslancov či miestnych úradníkov ovplyvňujú úroveň služieb, dopravy, kultúry, škôl alebo životného prostredia v našom bezprostrednom okolí. Žiaľ, nie vždy sú tieto rozhodnutia prijímané transparentne, férovo, efektívne a so zapojením verejnosti. Ak máte podobné skúsenosti aj vo Vašom meste či obci, 16. ročník semináru Verejná kontrola miestnej samosprávy (minulým účastníkom známy aj ako Transparency Skalka) môže byť práve pre Vás alebo Vašich známych či kolegov.

Po niekoľkých rokoch v Čiernom Balogu sa tento rok seminár presúva do Liptovského Jána a konať sa bude v tradičnom termíne cez víkend od 19. do 21. júla 2019.

Seminár otvoríme v piatok o 19.00 diskusiou “Dva pohľady na verejnú kontrolu samosprávy – ZMOS vs. ZOMOS” s dlhoročným predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Michalom Sýkorom, ktorému bude sekundovať zakladajúci predseda Združenia občanov miest a obcí Slovenska Vladimír Špánik.

V priebehu soboty a nedeľného dopoludnia sa s účastníkmi o skúsenosti podelia experti na verejnú kontrolu cez otvorené dáta, odpadovú politiku, samosprávne školstvo či na budovanie aktívnej komunity cez nové médiá. Dôležitou súčasťou seminára sú aj workshopy, na ktorých účastníci zdieľajú skúsenosti zo svojich miest a obcí, riešia interaktívne prípadové štúdie či etické dilemy, ktorým sú samosprávy nezriedka vystavované.

 

Účasť na seminári, vrátane školení, ubytovania a stravy, je z prevažnej časti hradená Transparency z projektu podporeného operačným programom Efektívna verejná správa. Odporúčaný minimálny dobrovoľný príspevok na úhradu nákladov je 29 eur.

Prihlásiť sa môžete pomocou formulára do 23. júna 2019. Ak sa na seminári nemôžete zúčastniť, ale poznáte vo Vašej komunite niekoho, komu by mohol byť prospešný, zdieľajte s ním prosím túto pozvánku. Počet miest na seminári je obmedzený, pre vyváženosť sa budeme snažiť vybrať skúsených i menej skúsených účastníkov z rôznych regiónov Slovenska. Vybraných účastníkov i náhradníkov budeme o všetkých detailoch informovať do konca mesiaca jún.

V prípade otázok kontaktuje Evu Bilenú (eva.bilena@transparency.sk) alebo Michala Piška (pisko@transparency.sk), tel. +421 905 613 779.

Video, fotografie i programy z posledných ročníkov si môžete pozrieť na nasledujúcom linku.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Kompletný program

Prihlasovací formulár