Názov: Verejné obstarávanie v USA a Európskej Únii
Autorstvo: Jiří Vlach, Juraj Nemec
Téma: Obstarávanie
Anotácia: Publikácia je zameraná na úpravu procesu verejného obstarávania v USA a EÚ. Orientuje sa na implementáciu princípov verejného obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy v USA. Taktiež sa zameriava na toho času pripravovanú legislatívnu zmenu v rámci EÚ týkajúcu sa verejného obstarávania.
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo:
Počet strán:
ISBN:
Jazyk:
Donor:
Kľúčové slová: Obstarávanie, EÚ, USA, Legislatíva
Keywords:
Stiahnuť publikáciu