Komu tečú naše peniaze?

Projekt Komu tečú naše peniaze je súčasťou programu Active citizen fund – Slovakia v téme Obhajoba verejných záujmov.

 

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Názov projektu: Komu tečú naše peniaze?
  • Doba realizácie projektu: 07/2020 – 12/2022
  • Správca programu: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
  • Číslo zmluvy: T2-2020-011
  • Výška grantu: 119 994 EUR

 

Stručný opis projektu:

Projekt posilní fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. jadro aktivít bude spočívať v analyzovaní slovenskej praxe, posilnení schopnosti občianskeho sektora kontrolovať register vlastníctva firiem a v návrhu vylepšenia zákona s pomocou medzinárodnej výmeny skúseností. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a reštaurácií zároveň prinesie zrozumiteľným spôsobom tému k občanom, a umožní im sa ľahko do boja proti korupcii zapojiť aj osobne.

 

Partneri: