Transparency International Slovensko má viac ako 15-ročnú tradíciu v spájaní aktivistov, ktorí sa venujú kontrole miestnych politikov vo svojich rodných obciach či mestách. Túto tradíciu, a teda semináre venované verejnej kontrole samospráv, sme sa pred viac ako dvoma rokmi pokúsili preniesť aj do oblasti zdravotníctva. Úspešne sme zorganizovali prvé zdravotnícke podujatie tohto typu, kde sme spolu so študentami, novinármi, miestnymi aktivistami ale i lekármi a ďalšími zamestnancami nemocníc diskutovali ako kontrolovať miestne nemocnice. Aktuálne podujatie bude teda druhé v poradí, ktorého cieľom je spojiť ľudí, ktorým nie je ľahostajné hospodárenie ich nemocníc a jeho dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov regiónu.

V poradí druhý seminár pod názvom „Ako hospodári moja nemocnica?“ sa uskutoční 28. marca 2019 v Žiline. Keďže si myslíme, že prínosné a najviac účinné je zorganizovať toto školenie pre ľudí, ktorí z titulu svojej pozície môžu mať nielen najväčší záujem ale aj dosah na efektívne hospodárenie tej-ktorej nemocnice, rozhodli sme sa cieliť podujatie najmä na členov dozorných orgánov nemocníc ako aj zamestnancov pôsobiacich v odborových organizáciách nemocníc. Samozrejme, vítaní sú i záujemcovia z radov občianskej verejnosti, ktorí by sa chceli priučiť nástrojom kontroly hospodárenia v zdravotníctve.

 

Diskusia na prvom seminári “Verejná kontrola nemocníc” v Banskej Bystrici.

 

Seminár ponúkne expertízu v troch oblastiach – verejné obstarávanie, whistleblowing a etické otázky. Dlhoročné lektorské skúsenosti v oblasti verejného obstarávania ponúkne Jaroslav Lexa, ktorý sa doposiaľ expertne na rôznych pozíciách venoval verejnému obstarávaniu na Ministerstve práce, v Asociácií používateľov a priaznivcov eAukcií či na Úrade verejného obstarávanie, kde aktuálne pôsobí. O whislteblowingu, čiže o oznamovaní nekalých praktík na pracovisku a ochrane ich oznamovateľov, v kontexte zdravotníctva bude prenášať Ján Ivančík z TIS. Priblíži i novinky, ktoré prináša novela zákona, ktorej výsledkom bude vznik nového úradu na ochranu oznamovateľov. Zuzana Grochalová z TIS sa bude interaktívnou formou venovať etickým otázkam, predstaví východiska známeho behavoriálneho psychológa Dana Arielyho a možnosti aplikovať poznatky z jeho výskumov do každodennosti pre účastníkov. Doplní ju Nikola Gurgoľová z TIS témou konfliktov záujmov pri spolupráci lekárov a farmaceutického priemyslu. Viac informácií v programe (môže sa priebežne aktualizovať) nižšie.

Program seminára “Ako … by on Scribd

Dátum, miesto konania: štvrtok 28. marec 2019, v čase od 10.15 – 16.30,  Banka Žilina, Legionárska 1, Žilina

Uzávierka prihlasovania: 15.03.2019

Ďalšie informácie: Počet účastníkov je obmedzený z kapacitných dôvodov. Organizátor si vyhradzuje právo na akceptáciu prihlášky. Registrácia na seminár prebieha formou prihlasovacieho formulára na tomto odkaze. Seminár sa uskutočňuje v rámci projektov Posilňovanie občianskej kontroly verejnej správy a Monitoring transparentnosti v sektore zdravotníctva. Parkovanie je možné v areáli (platené), blízko je i nákupné centrum. Seminár je bezplatný, účastníkom bude zabezpečené občerstvenie / coffee break.

Tešíme sa na Vašu účasť!