Najčastejšie sa otázky, ktoré v Transparency International dostávame, týkajú problémov v samospráve. Okrem toho len nedávno prebehli komunálne voľby, ktoré priniesli obmenu na pozíciách starostov a poslancov v mnohých obciach. Veríme, že na Slovensku je veľké množstvo poslancov, ktorí chcú svoju úlohu vykonávať zodpovedne a spravovať svoju obec transparentne. Žiaľ, často musia bojovať so zavedenou praxou a na začiatku im môžu chýbať skúsenosti, či niektoré informácie k tomu, aby dokázali presadiť skutočne dobré riešenia.

Práve preto sme sa rozhodli zorganizovať víkendový workshop pre nových poslancov samospráv. Bude sa konať 5.-7. apríla 2019 v Bešeňovej (Hotel Summit). Transparency International má niekoľkoročné skúsenosti s takýmto typom vzdelávania pre aktivistov, ktoré má veľmi dobré odozvy. Účastníci predovšetkým nadviažu cenné kontakty a vedia si tak navzájom pomáhať aj po skončení školenia.

Oficiálny program zas ponúka množstvo praktických informácií. Témou prednášok budú napr. možnosti hlavného kontrolóra ako partnera poslanca alebo aj verejné obstarávanie. Pozvanie ako rečník prijal dlhoročný spolupracovník Transparency International – právnik Vladimír Pirošík, ale aj zástupca ZOMOS Vladimír Špánik. O svoje skúsenosti z fungovania samospráv sa podelí starosta obce Bešeňová Martin Baran a bratislavská poslankyňa Eliška Pätoprstá. Odborníci TIS priblížia hodnotenie transparentnosti Otvorená samospráva. Viac informácií nájdete v programe.

Ak Vás program zaujal, neváhajte a vyplňte prihlasovací formulár. Ukončenie prijímania prihlášok 17. marca 2019. Výber účastníkov 20. marca 2019.

 

(Pri veľkom záujme o účasť, si vyhradzujeme právo vybrať účastníkov)

Odporúčaný dobrovoľný príspevok je 25 eur. Všetkým účastníkom je hradené ubytovanie aj strava na celý víkend.

V prípade otázok, kontaktuje koordinátorku projektu Evu Bilenú (eva.bilena@transparency.sk , +421 905 613 779)

Projekt je podporený z programu Efektívna verejná správa