Menu Zavrieť

PPP analýzy zverejnené

Súčasnou vládou plánovaná výstavba diaľnic formou PPP patrí medzi najväčšie investičné projekty v histórii Slovenska. Ide zhruba o 10 miliárd eur a zákazky na 30 rokov dopredu. Preto je dôležité verejne diskutovať o tom, či sú súčasné ponuky stavebných firiem a bánk pre štát vyhovujúce. Ak sú štátni úradníci presvedčení o výhodnosti projektov, nemôže pre nich byť problém svoje prepočty a predpoklady doložiť, a nechať kohokoľvek tie čísla overovať a analyzovať, prípadne hľadať možné chyby či slabé miesta.

Pre nás v Transparency International bolo teda veľkým prekvapením, keď Ministerstvo dopravy vo februári odmietlo svoje vlastné analýzy sprístupniť ekonómom v INEKO z dôvodu ochrany duševného vlastníctva (pozri celú listovú dokumentáciu nižšie). Štátom robená alebo kúpená analýza podľa nás vylučuje takýto dôvod odmietania poskytnutia informácií. Na našu žiadosť nám následne ministerstvo dopravy analýzy sprístupnilo –  na nahliadnutie v ich vlastnej budove bez možnosti fotokópie.  Argumentovala „veľkým objemom informácií.“

Pritom šlo celkovo o 89 strán dokumentov. Ale hlavne, informácie predsa nie sú skutočne verejné, ak k nim má mať prístup len ten, kto pricestuje do Bratislavy a má čas študovať si výpočty na pôde ministerstva.  Preto sme opätovne žiadali zaslanie informácií priamo, najlepšie v elektronickej verzii. Dnes, po dvoch mesiacoch od našej žiadosti bolo našej žiadosti vyhovené. Ministerstvo sa za svoj pôvodný prístup ospravedlnilo.

MDPaT_odpovede


Dokument na stiahnutie v PDF verzii

Aby sme umožnili širokú diskusiu o kvalite a presvedčivosti štátnych analýz PPP projektov konečne teda zverejňuje získané analýzy pre širokú verejnosť: 1.balík diaľnice D1 (pôvodný prepočet 2009 a dodatok 2010), 2.balík R1 a 3.balík D1.

D1 1.balík


Dokument na stiahnutie v PDF verzii


Dokument na stiahnutie v PDF verzii

Dokument na stiahnutie v PDF verzii

D1 3.balík


Dokument na stiahnutie v PDF verzii