Menu Zavrieť

Pod lupou 4-6/2010

Protikorupčné minimum 2010: hodnotenie vlády, poslancov a volebných programov politických strán (T.Jacko)

Inforoznava.sk: „Nebáť sa povedať svoj názor“ (I.Rončák)

Čítajte tiež:

  • Semináre o transparentnejšom obstarávaní (Miroslava Pagáčová)
  • Novela zákona o obecnom zriadení (Vladimír Pirošík)
  • Geoff Mulgan: Good and Bad Power (Ivan Rončák)

Protikorupčné minimum 2010: súbor protikorupčných odporúčaní pre novú vládu v oblasti štátnej správy, dotácií a eurofondov, verejného obstarávania, súdnictva, samosprávy, financovania politických strán, zdravotníctva a iných (T.Jacko)

Ctibor Košťál, SGI: „Dobrá vláda nič neskrýva“ (I.Rončák)

Čítajte tiež:

  • Seminár o zlepšení súdnictva (Pavel Nechala)
  • Zmeny v zákone o výkone prác vo verejnom záujme (Vladimír Pirošík)
  • Samuel P. Huntington: Political Order in Changing Societies (Tomáš Jacko)


Pod lupou 10-12/2009

Právna úprava a implementácia oznamovania nekalých praktík na pracovisku je nedostatočná (P. Nechala)

Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS: „Viac ako samotné informácie chýba schopnosť analyzovať ich (I. Rončák)

Historický prepad Slovenska v CPI a návrhy TIS na zlepšenie

Čítajte tiež:

  • Korupcia v slovenskej miestnej samospráve: Protikorupčné opatrenia v meste Martin a ich aplikovateľnosť na celonárodnej úrovni (Tomáš Jacko)
  • Právna úprava nezlúčiteľnosti funkcií na úrovni VÚC (Vladimír Pirošík)
  • Frank Anechiarico and James B. Jacobs: The Pursuit of Absolute Integrity (Ivan Rončák)

Archív vydaní