Otvorené súdy

Na posilnenie väzby medzi občanmi, súdnym systémom a sudcami vytvárame webovú stránku, ktorá priblíži ich činnosť v súdnych sieňach aj mimo nich. Portál um...

Články súčasné Súdy