Názov:Transparentnosť v štátnej správe
Autorstvo:Miroslav Beblavý, Emíilia Sičáková, Daniela Zemanovičová
Téma:Ostatné
Anotácia:Publikácia analyzuje pohľad na transparentnosť a korupciu vo verejnej správe z pohľadu občana, prezentuje analýzu kľúčových problémových okruhov v štátnej správe a načrtáva niektoré systémov riešenia.
Rok vydania:2001
Vydavateľstvo:
Počet strán:
ISBN:
Jazyk:
Donor:
Kľúčové slová:Transparentnosť, Korupcia, Verejná správa
Keywords:
Stiahnuť publikáciu