Menu Zavrieť

V piatok trinásteho

Vláda a ZMOS spoločne proti kríze

V piatok 13. (februára) Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a vláda SR podpísali takzvané Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť. V memorande sa vláda zaviazala realizovať niekoľko opatrení, ktoré neprospejú transparentnosti v slovenskej samospráve.

Vláda predovšetkým sľúbila nesiahať na pravidlá, podľa ktorých funguje samospráva, bez súhlasu ZMOS. Citát z memoranda: “Legislatívne návrhy, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na zabezpečenie chodu miest a obcí a ich rozvoja (najmä vo finančnej oblasti), novelu zákona o obecnom zriadení a ostatné návrhy noviel zákonov, ktoré riešia špecifiká miest a obcí predložiť do legislatívneho procesu po vzájomnej dohode so ZMOS.” V praxi to znamená nijaké sprísnenie zákona o konflikte záujmov, nijaké nové povinnosti vo verejnom obstarávaní, nijaké obmedzenie funkčných pôžitkov a kompetencií starostov. Nič, čo by starostom mohlo prekážať. Vláda úplne rezignovala na svoju najdôležitejšiu funkciu – ovplyvňovať pravidlá fungovania spoločnosti – aj na miestnej úrovni.

Vláda sľúbila nesiahnuť obciam na kompetencie v stavebnom konaní, čo je podľa našich skúseností veľkým problémom a vytvára priestor na korupciu. Príkladom môže byť kauza exstarostu bratislavskej Rače Pavla Bielika. Táto otázka pritom vôbec nebola na programe dňa – aj z toho vidieť, ako veľmi si starostovia túto právomoc strážia. Asi nie preto, lebo im prináša len starosti („povinnosti bez peňazí”, povedané slovami ZMOSu).

Z hľadiska transparentnosti je však najdôležitejším prísľub vlády “schváliť legislatívne zmeny v oblasti  rozpočtových pravidiel tak, aby miestne samosprávy mali možnosť pružnejšie reagovať vo svojich rozpočtoch na aktuálne potreby financovania prevádzkových výdavkov”. Znamená to, že obce budú môcť na bežný chod obcí používať kapitálové príjmy – príjmy z odpredaja obecného majetku. Polyfunkčným developerom a podobným investorom po tejto správe určite zažiarili oči.

Neodôvodniteľné predaje lukratívnych pozemkov dostali zdôvodnenie – sanovanie výpadku v rozpočte kvôli hospodárskej kríze. Výpadky sú náhle, predávať treba rýchlo. Čiže stop “zdržovaniu” cez verejné súťaže. Takto rozmýšľajú politici – a tí lokálni si už mädlia ruky. Autori pravidla, že kapitálové príjmy možno použiť len na kapitálové výdavky, vedeli čo robia. Doteraz platilo, že keď obec predá obecný pozemok, môže za to napríklad opraviť strechu na obecnej škole. Ale nemôže za to kúpiť starostovi do pracovne nový nábytok a zvýšiť platy úradníkom alebo dať starostovi odmenu. Teraz Fico ZMOSu povolil, že môže. Tento prísľub v prípade jeho naplnenia v konkrétnej legislatívnej norme môže mať katastrofické dôsledky. Okrem spomínaných rýchlych a netransparentných odpredajov môže znamenať nenávratné prejedenie majetku obcí v rámci bežnej spotreby. Priveľká daň za zníženie odpočítateľnej položky dane z príjmu, ktorá zníži príjmy obcí.