Menu Zavrieť

Zmluvy.gov.sk nespĺňajú moderné štandardy transparentnosti


IT konzultant Štefan Urbánek hodnotí prvý pokus vlády zverejniť svoje zmluvy

Úrad vlády otvoril Centrálny register zmlúv, webový portál, na ktorom návštevník môže nájsť zhruba 4 tisíc zmlúv jednotlivých ministerstiev a verejných inštitúcií. Predpokladaný účel je väčšia transparentnosť štátu a zjednodušenie prístupu k informáciám. Hoci je register v zábehovej fáze (obsahuje zmluvy len zo 7 ministerstiev či úradov), jeho forma by mala tvoriť základ pre zverejňovanie všetkých zmlúv od 1.1.2011 a preto je namieste venovať pozornosť prínosom a nedostatkom jeho súčasnej formy.

Medzi základné princípy budovania otvorených databáz verejných informácií patria ne-diskriminačný prístup, kompletnosť dát a ich strojová spracovateľnosť (“machine-readable”). Dáta sú naozaj prístupné každému návštevníkovi portálu bez diskriminácie – nevyžadujú si registráciu, nerozlišujú medzi typom návštevníka. Kompletnosť zmlúv od roku 2000 za všetky verejné inštitúcie je plánovaná.

Na druhej strane ale kompletnosť dát o samotných zmluvách je diskutabilná. Prvým nedostatkom je celkové vyplnenie jednotlivých položiek vo formularí registra: napríklad nie pri každej zmluve je v registri dátum účinnosti zmluvy, pričom tento údaj sa v priložených zmluvách nachádza. Chýba aj zverejnenie samozrejmého údaju ako je dátum podpisu zmluvy. Napríklad Ministerstvo spravodlivosti má vo svojom vlastnom registri zmlúv o niečo viac dát: typ zmluvy, stupeň utajenie, výpovedná lehota, spôsob obstarávania. Prečo by tieto údajne nemohli obsahovať všetky registrované zmluvy? Tvorcovia portálu mali zvoliť cestu najväčšieho možného dostupného zoznamu údajov, miesto súčasného, zjavne “najmenšieho spoločného menovateľa”.

V súčasnej forme register umožňuje odpovedať na otázky typu: aké zmluvy dopísalo ministerstvo X? Kto obstarával u firmy Y? No návštevník nemá možnosť zistiť, aké zmluvy boli podpísané napr. v marci tohto roku, alebo nájsť všetky zmluvy s hodnotou väčšou ako sto tisíc eur. Vyhľadávanie mylne poskytuje možnosť vyhľadávať v predmete zmluvy, v skutočnosti vyhľadáva v názve zmluvy, ktorý nebýva štandardizovaný. Predmet definuje štandardný slovník obstarávania, a takéto hľadanie v centrálnom registri ani nie je dostupné. Aby ste mohli register používať, musíte teda dobre vedieť čo hľadáte alebo musíte mat nekonečnú trpezlivosť prechádzaním jednotlivých zmlúv.

Vyhľadávanie by vedeli uľahčiť informačné systémy a to neobmedzeným množstvom spôsobov. Príkladom sú graficky vizualizované štatistiky, v ktorých je možné vidieť anomálie (viď náš novovytvorený Otvorený vestník verejného obstarávania), alebo podrobnejšie vyhľadávanie či prepojenie s ďalšími zdrojmi dát. Nástroje a metódy existujú. No úrad vlády nemá a ani nemusí mať kapacitu či prostriedky, aby pokryl všetky možné spôsoby vyhľadávania a prezentácie informácií o zmluvách. Ako to zabezpečiť? Vďaka ďalšej vlastnosti otvorených dát: strojová spracovateľnosť. Vďaka nej je možné narábať a získavať informácie z dát tak, ako si kto želá a ako to tvorca portálu ani len nemusel predpokladať.

Register zobrazuje dáta o zmluvách do tabuľky rozbitej na viac stránok, zrejme pre lepšiu prehľadnosť. Ak by som však chcel spraviť štatistiky so všetkými zmluvami, nemám možnosť si stiahnuť kompletné dáta naraz, ale musím sa preklikať cez 200 strán, každú pracne stiahnuť a pokúsiť sa previesť informácie do tabuľky v tabuľkovom procesore. Taktiež zmluvy na portáli nie sú zverejňované ako dáta, ale sú tam ako dokumenty. Tieto dokumenty sú síce človekom čitateľné, avšak nie sú strojom spracovateľné – teda bežný program nevie “vyčítať”, kde je názov, kde suma, kde platnosť zmluvy. Čo je ešte horšie, tie dokumenty sú zabalené obrázky z naskenovaných vytlačených zmlúv, ktoré sú navyše často nie práve najkvalitnejšie. To znemožňuje získavať dáta automatizovane.

Portál vyslovene zabraňuje strojovému spracovaniu aj takzvaným CAPTCHA testom, tzv. Turingovým testom, alebo v bežnej reči skúškou toho, či návštevník je človek alebo stroj. Portál si vyžaduje vloženie kódu, ktorý je vyobrazený ako počarbaný obrázok. No to je len ďalšia bariéra automatickému čitaniu dát externými aplikáciami, teda šíreniu a používaniu informácií zo zmlúv v užitočných štatistických či vizuálnych formách.

Už samotná existencia centrálneho registra zmlúv je oproti minulosti pokrokom. Bola by však škoda, keby sa pri rozbehu registra nevenovala dostatočná pozornosť aj technickému nastaveniu systému. Pri malej prvotnej investícii by totiž vhodné nastavenie systému mohlo verejnosti priniesť ďaleko užitočnejšie a ľahšie spôsoby hľadania, triedenia a kontroly informácií o míňaní verejných financií, ako to umožňuje súčasná forma registra


Štefan Urbánek, Knowerce, spolupracovník TIS