Krátky kvíz pre ľudí, ktorí sa nechcú na korupciu len prizerať (10 otázok s jednou správnou odpoveďou)

Koľko Slovákov by nahlásilo korupciu, ak by boli jej svedkom?
Čo je najčastejší dôvod, prečo Slováci nehlásia korupciu?
Ak som svedkom trestného činu machinácie verejného obstarávania alebo zneužívania právomoci verejného činiteľa:
Ako oznamovateľ môžem nekalé konanie v práci nahlásiť:
Linku na ohlásenie korupcie a nekalého konania – email, telefónne číslo, schránku alebo osobu na to určenú – musí mať:
Za akých podmienok je možné vynášať z úradu dokumenty a poskytovať ich tretím stranám?
Ak je vinník v prípade nekalého konania odsúdený, minister/ka spravodlivosti môže oznamovateľovi daného prípadu udeliť odmenu:
Aký je správny postup úradu po tom, čo oznamovateľ nahlási podnet?
Ak ma zamestnávateľ v súvislosti s oznámením o protispoločenskej činnosti preradil na iné pracovné miesto s nižším platovým ohodnotením, podľa zákona:
Ako oznamovanie korupcie alebo nekalého konania upravuje Európska únia na celoeurópskej úrovni?