Menu Zavrieť

Súčasní donori

Individuálni darcovia a darkyne Transparency International Slovensko (2020) 49 870 EUR
Slovakaid – Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove (2021-2023)  95 754 EUR (z toho 63 069 kosovskému partnerovi)
2 % dane z príjmu Transparency International Slovensko (2020)
*z toho UNION zdravotná poisťovňa: 9 000 EUR
25 344 EUR
Active Citizens Fund
(súčasť finančného mechanizmu EHP a Nórska)
Komu tečú naše peniaze? (2020-2022)  119 994 EUR
CEELI Institut, o.p.s. prostredníctvom U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor  Fighting Corruption in Central and Eastern Europe (2020 – 2022) 80 000 USD
Open Society Foundations Closing Transparency Gaps Exposed by Corona Pandemic (2020-2021) 40 000 USD
Fond pre transparentné Slovensko – Nadácia Pontis Posilňovanie transparentnosti a participácie v regiónoch (2021 – 2022)  29 156 EUR
Oživení Ochrana whistleblowerů: Aktuální výzva pro Českou republiku (2020-2024) 10 109 EUR
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava Rozvoj komunity a zvyšovanie podpory individuálnych darcov (2020-2021) 29 760 EUR
US Embassy in Bratislava Support of Grassroots Anti-corruption Activism in Slovakia (2021) 15 500 USD
Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti Bratislava
Transparentnosť vlastníkov hotelov na Slovensku 6 400 EUR
The Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Objective Municipal Media For Better-informed And Engaged Citizens (06/2021-01/2022) 4 000 EUR
Center for the Study of Democracy and Government – National Endowment for Democracy (NED) Enhancing Whistleblowers Protection and Raising Awareness in Slovakia (2021) 1 300 USD
Monitora Prístup k mediálnej databáze Nepeňažný dar
Finstat Prístup k databáze Nepeňažný dar
LEAF Hľadanie talentov Nepeňažný dar
touch4IT Vytvorenie a správa webu Nepeňažný dar
Websupport.sk Sponzorovaný webhosting pre dataprojekt a online server Nepeňažný dar
TechSoup
(Microsoft, Google)
Sponzorovaný software a online reklama Nepeňažný dar
JANÍČEK LEGAL s.r.o. Právne konzultácie Nepeňažný dar
Alvaria Spracovanie dát a vytvorenie portálu Nepeňažný dar