Menu Zavrieť

Súdy

Až 88 % občanov si myslí, že slovenské súdy sú skorumpované. Slovenskú justíciu považuje za nezávislú iba menej ako 30% občanov. Preto dlhodobo sledujeme pomery na slovenských súdoch a prokuratúre. Veríme, že na zlepšenie stavu slovenskej justície je nutné zvýšiť jej transparentnosť.

 

Prečo je to problém?

Dodnes nedošlo k odsúdeniu jediného vysoko postaveného politika za korupciu. Pokiaľ je obžaloba za korupčný trestný čin aj podaná, tak najväčšia skupina páchateľov je odsúdená za úplatky do 500 eur. O podaní obžaloby rozhodujú prokurátori, o ktorých vieme iba veľmi málo. Aj vďaka tlaku Transparency International Slovensko dnes aspoň vieme, kto a na akej prokuratúre pôsobí, avšak to je stále nedostatočné. Najväčším problémom prokuratúry je aj naďalej veľká politizácia a neschopnosť doťahovať politické kauzy do konca. Otvorené dáta v súdnictve zas poukazujú na skutočnosť, že každý štvrtý sudca má na súde či ministerstve spravodlivosti rodinného príbuzného. Podiel nových sudcov s rodinnými väzbami v súdnictve sa oproti minulosti síce znížil, no nedôvera verejnosti v nezávislé rozhodovanie súdov sa ešte prehĺbila pre škandály, ktoré vyplávali na povrch v nedávnej minulosti. Prvým krokom k stíhaniu korupcie a ďalších závažných trestných činov je mať funkčné súdnictvo a prokuratúru. Neefektívna justícia je pritom zásadnou prekážkou ekonomického rozvoja krajiny.

Naše riešenie

Systematicky sledujeme výberové konania na súdoch a prokuratúre. Analyzujeme rozhodovaciu činnosť súdov ohľadne stíhania korupcie a neustále tlačíme na zlepšenie transparentnosti aj na prokuratúre a v polícii. Výber nových prokurátorov je potrebné podrobiť verejnej kontrole a rovnako je nevyhnutné aj lepšie zverejňovanie dosiahnutých výsledkov, keďže v súčasnosti vládne na prokuratúre uzatvorený systém, kedy na prokurátorov dohliadajú len iní prokurátori.

Naše výsledky

Na portáli Otvorené súdy, na ktorom pravidelne zverejňujeme všetky súdne rozhodnutia a informácie o práci súdov, nájdete napríklad zverejnené hodnotenie práce okresných sudcov. Na portáli zverejňujeme pôsobiská prokurátorov, do čoho sa môžu zapojiť aj občania. Napísali sme množstvo blogov o výberových konaniach na sudcov, v ktorých sme poukazovali na rodinné prepojenia v justícií. Pripravili sme mapu rodinných prepojení sudcov.

Najväčšie kauzy a úspechy

Iné odkazy