Menu Zavrieť

Kosovo – transparentná samospráva

Projekt „Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove“ je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko (TIS), Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Číslo projektu: SAMRS/2021/ZB/1/6
  • Výška grantu: 95 754 EUR
  • Trvanie projektu: 09/2021 – 08/2023
  • Partner projektu: Kosovo Democratic Institute

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť fungovanie miestnej demokracie v Kosove prenosom slovenských reforiem zvýšenej transparentnosti radníc a vyššieho zapojenia verejnosti na lokálnej úrovni.

TIS sa s kosovským partnerom podelí o skúsenosti úspešnej slovenskej metodiky z rebríčkov transparentnosti miest. Výsledkom budú dva vylepšené a doplnené rebríčky všetkých 38 kosovských miest. Počas dvoch rokov trvania projektu je cieľom zvýšiť skóre miest o 20 percent.
Zároveň vyškolíme za účasti slovenských expertov 50 kosovských starostov, ich zástupcov a aktivistov v Prištine s cieľom zlepšiť fungovanie a otvorenosť miestnych samospráv. Štyroch najsľubnejších starostov a aktivistov pozveme na pracovnú cestu na Slovensko na workshop miestnej demokracie.

Úspešné ukončenie projektu bude znamenať zlepšenie transparentnosti kosovských miest na zhruba 70 percent ideálu a zaškolenie 50 kosovských starostov, úradníkov a aktivistov o najlepšej praxi zo Slovenska i EÚ v tejto oblasti.

Východisková situácia:

Slabý boj proti korupcii a nízka transparentnosť inštitúcií je chronickým problémom Kosova. V rebríčku vnímania korupcie pre rok 2020 obsadilo Kosovo 104.miesto vo svete s 36 bodmi z maximálnych sto. Pre porovnanie, Slovensko je na 60.priečke so 49 bodmi. V správe Európskej komisie z októbra minulého roka únia Kosovu vyčíta len obmedzený pokrok v boji proti korupcii. „Korupcia je široko rozšírená a ostáva vážnym problémom,“ konštatuje správa.

Lokálna demokracia v Kosove je relatívne čerstvá – prvé komunálne voľby po reforme prebehli v roku 2013. Napriek mnohým pravidlám je transparentnosť len na papieri. Väčšina samospráv nezverejňuje svoje rozhodnutia na webstránkach a neposkytuje tak plný prístup k informáciám.

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou projektu sú lokálni politici, úradníci a aktivisti, teda kľúčoví aktéri kvality lokálnej demokracie. Ich vyškolením a zverejnením rebríčkov transparentnosti miest im poskytneme informácie a odporúčania, ktorých implementácia zvýši verejnú kontrolu úradov, zníži riziko korupcie a umožní väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do miestnych rozhodnutí. Posilňujeme aj ich motiváciu meniť mestá k lepšiemu.

Aktuality: 

28. júla 2023: Transparency prepája kosovských a slovenských samosprávnych lídrov

V uplynulých dňoch sme v Bratislave privítali delegáciu samosprávnych predstaviteľov z Kosova v rámci partnerstva s mimovládnou organizáciou Kosova Democratic Institute (KDI). Počas posledných dvoch rokov naši kolegovia z KDI usilovne pracovali na meraní transparentnosti samospráv v Kosove, kde sa inšpirovali aj našimi dlhoročnými skúsenosťami. S podporou programu SlovakAid sme spoločne zrealizovali informatívne semináre pre starostov a miestnych úradníkov na tému podpory lokálnej demokracie a zapájania občanov do verejnej kontroly. Výsledkom spoločného úsilia bolo výrazné medziročné zlepšenie kosovských miest v oblasti transparentnosti.

Práve predstavitelia troch najtransparentnejších kosovských samospráv teraz prišli na Slovensko, kde sme ich prepojili s viacerými čelnými predstaviteľmi slovenských samospráv. O svoje skúsenosti sa podelili viceprimátor Starého Mesta Peter Skalník, starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren, ale aj primátor mesta Partizánske a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík.

Kosovčanov najviac zaujali témy týkajúce sa prístupu verejnosti k informáciám, transparentnej komunikácie s verejnosťou a najmä verejného obstarávania, ktoré je slabinou samospráv v mladej balkánskej republike. Po ďalšie nápady sme sa vybrali do Trnavy, kde primátor Peter Bročka previedol hostí mestom, aby im ukázal jeho rozvoj v duchu progresívnych západných metropol. Kosovskí starostovia nám prezradili, že premeny Trnavy boli pre nich natoľko inšpiratívne, že by niektoré z nich radi zrealizovali vo vlastných samosprávach.

Ich pozornosť si však získalo aj mesto Nitra, a to najmä myšlienkou digitálnej demokracie v podobe hlasovania za projekty participatívneho rozpočtu prostredníctvom SMS správ. O tento inovatívny prístup k občianskej angažovanosti sa podelil prednosta Martin Horák, ktorý ďalej porozprával aj o skúsenostiach s procesom digitalizácie a zefektívňovania administratívnych procesov samosprávy.

Fotogaléria návštevy kosovskej delegácie:

24. máj 2023: V Prištine sme predstavili rebríček transparentnosti kosovských miest 

Dnes sme spolu s našimi kolegami z Kosova predstavili v Prištine najnovší rebríček transparentnosti kosovských miest. Kosova Democratic Institute sa pri jeho tvorbe inšpiroval našim rebríčkom transparentnosti 100 najväčších miest, ktorý zostavujeme už od roku 2010. V Kosove je momentálne transparentnosť veľká téma, na tlačovke sa objavilo množstvo novinárov, všetky celoštátne televízie ako aj dvadsiatka primátorov kosovských miest. Celý rebríček si môžete pozrieť na interaktívnom webe, metodológia je dostupná v publikácií KDI.

Poradie v kosovskom rebríčku sa po roku zásadne zmenilo, keď sa do čela dostali menšie mestá, ktoré pred rokom v transparentnosti výrazne zaostávali. Ich novozvolení primátori sprístupnili na weboch množstvo informácií. Kurióznym problémom však je, že všetky weby kosovských miest sú prevádzkované cez vládny gov-net, ktorý vďaka preťaženosti momentálne takmer nefunguje. Obyvatelia miest si tak môžu weby aktuálne prezerať iba v noci. Situácia by sa vraj mala na jeseň zlepšiť.

Kosovskej verejnosti sme odprezentovali niekoľko príkladov dobrej a zlej praxe zo slovenských samospráv. Hovorili sme aj o zneužívaní slovenských radničných novín úradujúcimi primátormi. Paradoxne, v celom Kosove doposiaľ nevychádzali žiadne radničné noviny a len nedávno sa objavili tri tituly, z ktorých jeden je výrazne zneužívaný šéfom radnice. Ako nám vysvetlil poradca primátora Prištiny, v hlavnom meste sú presvedčení, že by mali kráčať s dobou a zamerať sa viac na komunikáciu s obyvateľstvom prostredníctvom sociálnych sietí, vrátane staršej generácie.

Spolupráca s kosovským inštitútom vznikla vďaka podpore zo schémy SlovakAid.

Fotogaléria tlačovej konferencie spojenej s diskusiou:

3. október 2022: Porovnanie skúseností so zvyšovaním transparentnosti kosovských a slovenských samospráv

Na prelome septembra a októbra sme opäť vycestovali do Kosova aby sme sa zúčastnili seminára pre miestnych starostov a aktivistov, ktorý zorganizovali naši partneri z Kosova Democratic Institute v rámci projektu podporeného zo schémy SlovakAid. Sprevádzali nás aj starostovia obcí Hviezdoslavov a Čečejovce, ktorí sa prišli so svojimi kosovskými kolegami podeliť o skúsenosti so zvyšovaním transparentnosti a posilňovaním občianskej participácie v slovenských samosprávach.

Seminár sme odštartovali prezentáciou úspešného projektu Transparency – rebríčka transparentnosti samospráv, ktorý sme pomohli exportovať aj do Kosova. Naši partneri z KDI už síce mali s takýmto hodnotením skúsenosti, najaktuálnejší rebríček však rozšírili až o 60 nových indikátorov, ktoré si vypožičali práve zo slovenskej metodiky. Podľa slov účastníkov seminára funguje takéto hodnotenie nielen ako nástroj verejnej kontroly pre občanov, ale aj ako pomôcka pre samotné mestá, keďže odhaľuje ich slabé miesta a odkrýva priestor na zlepšenie v oblasti zverejňovania informácii.

Diskutovali sme aj o tom, ako vzbudiť u občanov záujem o podieľanie sa na verejnom dianí. Inšpirovali sme sa napríklad mestom Priština, ktoré už od roku 2014 intenzívne pracuje na vylepšovaní digitalizácie ich systémov. Prostredníctvom mestskej online platformy sa snažia sprístupniť všetky dôležité dokumenty a služby občanom. Podľa slov hlavného poradcu primátora mesta Priština Muhedina Nushiho, však môže takáto iniciatíva paradoxne spôsobiť aj pokles občianskej participácie, a to z toho dôvodu, že dobre informované obyvateľstvo má menšiu motiváciu ďalej zasahovať do rozhodovania. Aj preto zdôraznil, že zástupcovia samospráv by nemali obmedziť komunikáciu a prácu s verejnosťou len na online priestor a mali by aj naďalej usporadúvať osobné stretnutia a fóra s občanmi.

KDI už teraz začína s prípravami druhého rebríčka miest, ktoré ukáže, či sú kosovské mestá oproti minulému roku transparentnejšie.

Fotogaléria kosovského seminára:

7. jún 2022: Transparency pomáha zvyšovať otvorenosť samospráv aj v Kosove 

Niežeby na Slovensku už nebolo v transparentnosti čo zlepšovať, sme však vždy veľmi radi, ak nám aspoň kúsok času zostáva aj na medzinárodné aktivity. Nielenže sa podučíme my, ale aj pre našich partnerov dokáže byť Slovensko v mnohom inšpiratívnym príkladom. A to od ambicióznych protikorupčných opatrení až po poučenia zo škandálov a zlyhaní.

Práve tieto skúsenosti sme v uplynulých dňoch rozoberali aj s primátormi najväčších kosovských miest Priština a Gjakova. Obe tieto mestá sa umiestnili v prvej trojke čerstvého rebríčka transparentnosti kosovských miest, ktorý zostavujú naši partneri z Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova v rámci spoločného projektu podporeného zo schémy SlovakAid.

V rámci našej pracovnej cesty sme sa zúčastnili aj na tlačovej konferencii KDI, kde bol predstavený očakávaný rebríček a s ním súvisiaca interaktívna digitálna platforma a publikácia. K slovu sa dostal aj riaditeľ Transparency International Slovensko, ktorý s kosovskými partnermi, lokálnymi médiami a zástupcami miestnych samospráv, zdieľal skúsenosti s hodnotením transparentnosti slovenských miest, uviedol príklady dobrej a zlej praxe a ponúkol aj zopár odporúčaní, ako zvyšovať transparentnosť na úrovni samosprávy.

Fotogaléria pracovnej cesty v Kosove: