Menu Zavrieť

Kosovo – transparentná samospráva

Projekt „Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove“ je spolufinancovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko (TIS), Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Číslo projektu: SAMRS/2021/ZB/1/6
  • Výška grantu: 95 754 EUR
  • Trvanie projektu: 09/2021 – 08/2023
  • Partner projektu: Kosovo Democratic Institute

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť fungovanie miestnej demokracie v Kosove prenosom slovenských reforiem zvýšenej transparentnosti radníc a vyššieho zapojenia verejnosti na lokálnej úrovni.

TIS sa s kosovským partnerom podelí o skúsenosti úspešnej slovenskej metodiky z rebríčkov transparentnosti miest. Výsledkom budú dva vylepšené a doplnené rebríčky všetkých 38 kosovských miest. Počas dvoch rokov trvania projektu je cieľom zvýšiť skóre miest o 20 percent.
Zároveň vyškolíme za účasti slovenských expertov 50 kosovských starostov, ich zástupcov a aktivistov v Prištine s cieľom zlepšiť fungovanie a otvorenosť miestnych samospráv. Štyroch najsľubnejších starostov a aktivistov pozveme na pracovnú cestu na Slovensko na workshop miestnej demokracie.

Úspešné ukončenie projektu bude znamenať zlepšenie transparentnosti kosovských miest na zhruba 70 percent ideálu a zaškolenie 50 kosovských starostov, úradníkov a aktivistov o najlepšej praxi zo Slovenska i EÚ v tejto oblasti.

Východisková situácia:

Slabý boj proti korupcii a nízka transparentnosť inštitúcií je chronickým problémom Kosova. V rebríčku vnímania korupcie pre rok 2020 obsadilo Kosovo 104.miesto vo svete s 36 bodmi z maximálnych sto. Pre porovnanie, Slovensko je na 60.priečke so 49 bodmi. V správe Európskej komisie z októbra minulého roka únia Kosovu vyčíta len obmedzený pokrok v boji proti korupcii. „Korupcia je široko rozšírená a ostáva vážnym problémom,“ konštatuje správa.

Lokálna demokracia v Kosove je relatívne čerstvá – prvé komunálne voľby po reforme prebehli v roku 2013. Napriek mnohým pravidlám je transparentnosť len na papieri. Väčšina samospráv nezverejňuje svoje rozhodnutia na webstránkach a neposkytuje tak plný prístup k informáciám.

Cieľová skupina: 

Cieľovou skupinou projektu sú lokálni politici, úradníci a aktivisti, teda kľúčoví aktéri kvality lokálnej demokracie. Ich vyškolením a zverejnením rebríčkov transparentnosti miest im poskytneme informácie a odporúčania, ktorých implementácia zvýši verejnú kontrolu úradov, zníži riziko korupcie a umožní väčšie zapojenie občianskej spoločnosti do miestnych rozhodnutí. Posilňujeme aj ich motiváciu meniť mestá k lepšiemu.

Aktuality: 

7. jún 2022: Transparency pomáha zvyšovať otvorenosť samospráv aj v Kosove 

Niežeby na Slovensku už nebolo v transparentnosti čo zlepšovať, sme však vždy veľmi radi, ak nám aspoň kúsok času zostáva aj na medzinárodné aktivity. Nielenže sa podučíme my, ale aj pre našich partnerov dokáže byť Slovensko v mnohom inšpiratívnym príkladom. A to od ambicióznych protikorupčných opatrení až po poučenia zo škandálov a zlyhaní.

Práve tieto skúsenosti sme v uplynulých dňoch rozoberali aj s primátormi najväčších kosovských miest Priština a Gjakova. Obe tieto mestá sa umiestnili v prvej trojke čerstvého rebríčka transparentnosti kosovských miest, ktorý zostavujú naši partneri z Kosova Democratic Institute / Transparency International Kosova v rámci spoločného projektu podporeného zo schémy SlovakAid.

V rámci našej pracovnej cesty sme sa zúčastnili aj na tlačovej konferencii KDI, kde bol predstavený očakávaný rebríček a s ním súvisiaca interaktívna digitálna platforma a publikácia. K slovu sa dostal aj riaditeľ Transparency International Slovensko, ktorý s kosovskými partnermi, lokálnymi médiami a zástupcami miestnych samospráv, zdieľal skúsenosti s hodnotením transparentnosti slovenských miest, uviedol príklady dobrej a zlej praxe a ponúkol aj zopár odporúčaní, ako zvyšovať transparentnosť na úrovni samosprávy.

Fotogaléria z pracovnej cesty v Kosove: