Menu Zavrieť

Verejné firmy

Hospodárenie nemocníc a poisťovní, lieková politika, vzťahy lekárov s farmafirmami sú meradlom nášho protikorupčného úsilia v zdravotníctve. Bojujeme za viac zdravotníckych informácií pre kvalifikovanejšie rozhodovanie pacientov ako i mocných.

 

Prečo je to problém?

Nie je to len Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Slovenská pošta alebo SPP. O tom, aké kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a ceny súvisiace s mestskou hromadnou dopravou, kúrením, pitnou vodou alebo odvozom a likvidáciou odpadu, do veľkej miery rozhodujú práve verejné firmy. Tieto spoločnosti operujú na pomedzí verejného a súkromného sektora a o svojej činnosti zverejňujú výrazne menej informácií ako iné štátne či samosprávne organizácie. Ich manažéri, rozhodujúci o státisícoch eur z verejných zdrojov (výnosy 100 verejných firiem v našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 presahovali dovedna 10,5 miliardy eur), sú tak neraz pod menšou verejnou kontrolou ako starostovia malých dedín.

Naše riešenie

Aj pri verejných firmách sa snažíme o zvýšenie ich verejnej kontroly rôznymi stratégiami. Či už ide o rebríčky transparentnosti firiem, protikorupčné audity, konzultácie s ich manažérmi a politikmi či upozorňovanie na kauzy i dobré a zlé prípady z praxe. Dôležité sú v tejto oblasti aj naše aktivity súvisiace s precizovaním Infozákona, pretože práve ten predstavuje kľúčový nástroj vernej kontroly vo firmách. Dlhodobo presadzujeme napríklad jeho úpravu, ktorá by verejným firmám zamedzila možnosť zneužívať výnimky pri povinnom sprístupňovaní informácií. A ak to nejde inak, verejný záujem bránime aj žalobami. Zlepšiť situáciu by pomohli napríklad aj otvorené výberové konania na posty manažérov, ktoré by mali nahradiť stále rozšírené politické nominácie.

Naše výsledky

Slovenské verejné firmy sú v priemere stále veľmi málo otvorené voči verejnej kontrole. V našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 dosiahli priemerné skóre len 40 percent, v roku 2015 to bolo 38 percent. Ako ukázala analýza Transparency z roku 2017 naše mestské firmy stále výrazne zaostávajú v miere otvorenosti aj za českými a maďarskými kolegami. Aj na základe výsledkov našich analýz nás už však kontaktovala zhruba desiatka firiem, ktoré časť našich odporúčaní začali zavádzať do praxe.

Najďalej naša spolupráca dospela v prípade Slovenskej pošty, v ktorej sme vykonali pilotný projekt protikorupčnej stratégie. Pošta v priebehu rokov 2015 a 2016 väčšinu našich odporúčaní zaviedla do praxe a dnes na stránke zverejňuje napríklad výsledky výberových konaní zamestnancov, profesionálne životopisy manažérov, subjekty, ktoré podporila dotáciou alebo darom či zápisnice z predaja a prenájmu majetku. Úspešné projekty merania transparentnosti firiem sme od roku 2018 pomáhali zavádzať aj v zahraničí.

Hlavné kauzy a úspechy

 • Kauzy a analýzy o verejných firmách prinášame na našom blogu i stránke už roky. Medzi inými sme odhalili napríklad predražený prenájom vozidla pre šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, podivné dotovanie aktivít veľkopodnikateľa Zoroslava Kollára štátnymi firmami, upozornili sme aj na štedré dary štátnych firiem pre hokejový klub Slovan Bratislava vlastnený schránkovými spoločnosťami.
 • Rebríčky transparentnosti verejných firiem prinášame od roku 2012. Vzájomné porovnávanie úrovne otvorenosti verejných firiem patrí k najúčinnejším nástrojom na zvyšovanie ich transparentnosti. Zatiaľ posledný rebríček verejných firiem sme predstavili v decembri 2019, Celkové skóre transparentnosti verejných firiem tesne presiahlo 40%.
 • Rebríčky transparentnosti verejných firiem pomáhame od roku 2018 implementovať aj v Moldavsku a na Ukrajine.
 • Protikorupčný  audit sme ako pilotný projekt spustli v roku 2015 v Slovenskej pošte. Firma odvtedy väčšinu našich odporúčaní zaviedla a výrazne sa tak otvorila verejnej kontrole.
 • Transparentnosť a férovosť výberových konaní na kľúčové pozície v štátnej správe, vrátane verejných firiem, sledujeme pravidelne po zmene každej vlády. Zatiaľ naposledy v roku 2015 sme spracovali aj veľkú analýzu politických nominácií vo verejných firmách na základe ich previazanosti s volebnými cyklami.
 • Manuál o výberových konaniach v mestských firmách je výsledkom nášho pôsobenia v komisii na výber manažérov štyroch bratislavských mestských firiem.  Výberové konanie sprevádzalo množstvo pochybností, experti TIS však aj vďaka tejto cennej skúsenosti dokázali vypracovať manuál, ako by transparentné výberové konania na riaditeľov mestských firiem mali prebiehať. Výberové konania v bratislavských firmách v roku 2019 sme sledovali aj po zmene na čele magistrátu.
 • Porovnanie transparentnosti mestských firiem v krajinách V4 prebiehalo na prelome rokov 2016 a 2017. Naše mestské firmy z neho vyšli nelichotivo, no aj tento výsledok prispel k tlaku na zvyšovanie ich otvorenosti. Analýzu úrovne transparentnosti mestských firiem sme spracovali aj na základe výsledkov nášho zatiaľ posledného rebríčka verejných firiem z roku 2019.
 • Miesto v Dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne zaujal od konca roka 2016 nominant tretieho sektora a riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Dostali sme tak šancu väčšmi vplývať na transparentnosť jednej z najväčších štátnych firiem na Slovensku.
 • Prelomové rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z konca roku 2017 môže priniesť podstatne väčší dohľad nad verejnými firmami. Súd vyhovel našej žalobe a označil Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť za verejnú inštitúciu s plnou informačnou povinnosťou.
 • V roku 2021 nám dal za pravdu aj Najvyšší súd v spore s jednou z najväčších štátnych firiem. Súd uznal, že Slovenský plynárenský priemysel hospodári s verejnými prostriedkami a SPP tak musel na našu žiadosť odtajniť verejnosti odmeny členov predstavenstva a dozornej rady.
 • Popri verejných spoločnostiach sme sa v roku 2021 intenzívne venovali aj segmentu súkromných firiem, konkrétne téme etického nakupovania v cestovnom ruchu. Spustili sme unikátny portál KtoVlastni.sk, na ktorom sme zverejnili podrobnosti o vlastníckej štruktúre viac ako 900 zariadení v turizme.

Odkazy

 • V roku 2013 sme spustili portál firmy.transparency.sk venovaný štátnym, mestským a župným firmám. Politici, novinári, občianski aktivisti či úradníci si tak môžu na jednom mieste vyhľadať a porovnať údaje o úrovni transparentnosti firiem so 100% verejným podielom, ako aj ich porovnanie so zahraničím. Ďalšie údaje o hospodárení verejných firiem, ich manažmente, verejných obstarávaniach či zmluvách týchto spoločností sú dostupné aj na staršej verzii stránky.
 • Naše zistenia a analýzy o verejných firmách sú dostupné v samostatnej sekcii na portáli firmy.transparency.sk, ako aj na našom blogu a Facebokoovom profile.