Menu Zavrieť

Verejné firmy

Prečo je to problém?

Nie je to len Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Slovenská pošta alebo SPP. O tom, aké kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a ceny súvisiace s mestskou hromadnou dopravou, kúrením, pitnou vodou alebo odvozom a likvidáciou odpadu, do veľkej miery rozhodujú práve verejné firmy. Tieto spoločnosti operujú na pomedzí verejného a súkromného sektora a o svojej činnosti zverejňujú výrazne menej informácií ako iné štátne či samosprávne organizácie. Ich manažéri, rozhodujúci o státisícoch eur z verejných zdrojov (výnosy 100 verejných firiem v našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 presahovali dovedna 10,5 miliardy eur), sú tak neraz pod menšou verejnou kontrolou ako starostovia malých dedín.

Naše riešenie

Aj pri verejných firmách sa snažíme o zvýšenie ich verejnej kontroly rôznymi stratégiami. Či už ide o rebríčky transparentnosti firiem, protikorupčné audity, konzultácie s ich manažérmi a politikmi či upozorňovanie na kauzy i dobré a zlé prípady z praxe. Dôležité sú v tejto oblasti aj naše aktivity súvisiace s precizovaním Infozákona, pretože práve ten predstavuje kľúčový nástroj vernej kontroly vo firmách. Dlhodobo presadzujeme napríklad jeho úpravu, ktorá by verejným firmám zamedzila možnosť zneužívať výnimky pri povinnom sprístupňovaní informácií. A ak to nejde inak, verejný záujem bránime aj žalobami. Zlepšiť situáciu by pomohli napríklad aj otvorené výberové konania na posty manažérov, ktoré by mali nahradiť stále rozšírené politické nominácie.

Naše výsledky

Slovenské verejné firmy sú v priemere stále veľmi málo otvorené voči verejnej kontrole. V našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 dosiahli priemerné skóre len 40 percent, v roku 2015 to bolo 38 percent. Ako ukázala analýza Transparency z roku 2017 naše mestské firmy stále výrazne zaostávajú v miere otvorenosti aj za českými a maďarskými kolegami. Aj na základe výsledkov našich analýz nás už však kontaktovala zhruba desiatka firiem, ktoré časť našich odporúčaní začali zavádzať do praxe.

Najďalej naša spolupráca dospela v prípade Slovenskej pošty, v ktorej sme vykonali pilotný projekt protikorupčnej stratégie. Pošta v priebehu rokov 2015 a 2016 väčšinu našich odporúčaní zaviedla do praxe a dnes na stránke zverejňuje napríklad výsledky výberových konaní zamestnancov, profesionálne životopisy manažérov, subjekty, ktoré podporila dotáciou alebo darom či zápisnice z predaja a prenájmu majetku. Úspešné projekty merania transparentnosti firiem sme od roku 2018 pomáhali zavádzať aj v zahraničí.

Hlavné kauzy a úspechy

Odkazy

  • V roku 2013 sme spustili portál firmy.transparency.sk venovaný štátnym, mestským a župným firmám. Politici, novinári, občianski aktivisti či úradníci si tak môžu na jednom mieste vyhľadať a porovnať údaje o úrovni transparentnosti firiem so 100% verejným podielom, ako aj ich porovnanie so zahraničím. Ďalšie údaje o hospodárení verejných firiem, ich manažmente, verejných obstarávaniach či zmluvách týchto spoločností sú dostupné aj na staršej verzii stránky.
  • Naše zistenia a analýzy o verejných firmách sú dostupné v samostatnej sekcii na portáli firmy.transparency.sk, ako aj na našom blogu a Facebokoovom profile.