Verejné firmy

Koľko štátnych, župných a mestských obchodných spoločností na Slovensku pôsobí, dnes nikto presne nevie. Isté je, že každoročne narábajú dovedna s miliardami eur a  tieto zdroje sú vzhľadom na benevolentnú legislatívu pod minimálnou verejnou kontrolou.

Prečo je to problém?

Nie je to len Všeobecná zdravotná poisťovňa, RTVS, Slovenská pošta alebo SPP. O tom, aké kvalitné sú naše železnice, diaľnice, či služby a ceny súvisiace s mestskou hromadnou dopravou, kúrením, pitnou vodou alebo odvozom a likvidáciou odpadu, do veľkej miery rozhodujú práve verejné firmy. Tieto spoločnosti operujú na pomedzí verejného a súkromného sektora a o svojej činnosti zverejňujú výrazne menej informácií ako iné štátne či samosprávne organizácie. Ich manažéri, rozhodujúci o státisícoch eur z verejných zdrojov, sú tak neraz pod menšou verejnou kontrolou ako starostovia malých dedín.

Naše riešenie

Aj pri verejných firmách sa snažíme o zvýšenie ich verejnej kontroly rôznymi stratégiami. Či už ide o rebríčky transparentnosti firiem, protikorupčné audity, konzultácie s ich manažérmi a politikmi či upozorňovanie na kauzy i dobré a zlé prípady z praxe. Dôležité sú v tejto oblasti aj naše aktivity súvisiace s precizovaním Infozákona, pretože práve ten predstavuje kľúčový nástroj vernej kontroly vo firmách. Dlhodobo presadzujeme napríklad jeho úpravu, ktorá by verejným firmám zamedzila možnosť zneužívať výnimky pri povinnom sprístupňovaní informácií. A ak to nejde inak, verejný záujem bránime aj žalobami. Zlepšiť situáciu by pomohli napríklad aj otvorené výberové konania na posty manažérov, ktoré by mali nahradiť stále rozšírené politické nominácie.

Naše výsledky

Slovenské verejné firmy sú v priemere stále veľmi málo otvorené voči verejnej kontrole. V našom rebríčku transparentnosti z roku 2019 dosiahli priemerné skóre len 40 percent, v roku 2015 to bolo 38 percent. Ako ukázala analýza Transparency z roku 2017 naše mestské firmy stále výrazne zaostávajú v miere otvorenosti aj za českými a maďarskými kolegami. Aj na základe výsledkov našich analýz nás už však kontaktovala zhruba desiatka firiem, ktoré časť našich odporúčaní začali zavádzať do praxe.

Najďalej naša spolupráca dospela v prípade Slovenskej pošty, v ktorej sme vykonali pilotný projekt protikorupčnej stratégie. Pošta v priebehu rokov 2015 a 2016 väčšinu našich odporúčaní zaviedla do praxe a dnes na stránke zverejňuje napríklad výsledky výberových konaní zamestnancov, profesionálne životopisy manažérov, subjekty, ktoré podporila dotáciou alebo darom či zápisnice z predaja a prenájmu majetku. Úspešný projekt merania transparentnosti firiem pomáhame v roku 2018 implementovať aj v Moldavsku.

Hlavné kauzy a úspechy

  • Kauzy a analýzy o verejných firmách prinášame na našom blogu i stránke už roky. Medzi inými sme odhalili napríklad podivné dotovanie aktivít veľkopodnikateľa Zoroslava Kollára štátnymi firmami, analyzovali sme politické nominácie vo verejných firmách, či upozornili na štedré dary štátnych firiem pre hokejový klub Slovan Bratislava vlastnený schránkovými spoločnosťami.
  • Rebríčky transparentnosti verejných firiem prinášame od roku 2012. Vzájomné porovnávanie úrovne otvorenosti verejných firiem patrí k najúčinnejším nástrojom na zvyšovanie ich transparentnosti.
  • Protikorupčný  audit sme ako pilotný projekt spustli v roku 2015 v Slovenskej pošte. Firma odvtedy väčšinu našich odporúčaní zaviedla a výrazne sa tak otvorila verejnej kontrole.
  • Manuál o výberových konaniach v mestských firmách je výsledkom nášho pôsobenia v komisii na výber manažérov štyroch bratislavských mestských firiem.  Výberové konanie sprevádzalo množstvo pochybností, experti TIS však aj vďaka tejto cennej skúsenosti dokázali vypracovať manuál, ako by transparentné výberové konania na riaditeľov mestských firiem mali prebiehať.
  • Porovnanie transparentnosti mestských firiem v krajinách V4 prebiehalo na prelome rokov 2016 a 2017. Naše mestské firmy z neho vyšli nelichotivo, no aj tento výsledok prispel k tlaku na zvyšovanie ich otvorenosti.
  • Miesto v Dozornej rade Všeobecnej zdravotnej poisťovne zaujal od konca roka 2016 nominant tretieho sektora a riaditeľ TIS Gabriel Šípoš. Dostali sme tak šancu väčšmi vplývať na transparentnosť jednej z najväčších štátnych firiem na Slovensku.
  • Prelomové rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z konca roku 2017 môže priniesť podstatne väčší dohľad nad verejnými firmami. Súd vyhovel našej žalobe a označil Stredoslovenskú vodárenskú spoločnosť za verejnú inštitúciu s plnou informačnou povinnosťou.

Odkazy

  • V roku 2013 sme spustili portál firmy.transparency.sk venovaný štátnym, mestským a župným firmám. Politici, novinári, občianski aktivisti či úradníci si tak môžu na jednom mieste vyhľadať a porovnať údaje o úrovni transparentnosti firiem so 100% verejným podielom, ako aj ich porovnanie so zahraničím. Ďalšie údaje o hospodárení verejných firiem, ich manažmente, verejných obstarávaniach či zmluvách týchto spoločností sú dostupné aj na staršej verzii stránky.
  • Pri verejnej kontrole štátnych a samosprávnych firiem sú užitočné aj portály tender.sme.sk a otvorenezmluvy.sk, ktoré v užívateľsky priateľskej forme poskytujú aj detaily o verejných obstarávaniach a kontraktoch verejných firiem.