Menu Zavrieť

Náš návrh otvoriť Dozornú radu VšZP

V utorok sa koná ďalšie zasadnutie Dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), najväčšej a momentálne aj naproblémovejšej štátom vlastnenej firmy u nás. Okrem kontroly hospodárenia a férového uzatvárania zmlúv s lekármi a nemocnicami som ako zástupca tretieho sektora na minulom zasadnutí nastolil aj tému transparentnosti samotných rokovaní Dozornej rady. Doterajšia prax je totiž taká, že verejnosť z nich nevie takmer nič okrem mien samotných členov. Nemám dojem, že sme zjedli všetku múdrosť sveta a že v desiatich vieme ukontrolovať všetko – nakoniec, opakované škandály v poisťovni ukazujú, že práca Dozornej rady zďaleka nie je stopercentná.

Môj návrh ako to zmeniť vyššou transparentnosťou, prikladám nižšie. Budem vďačný za akékoľvek pripomienky. Rada bude o návrhu rokovať v utorok – vaše názory môžu byť zaujímavé aj pre nich. Ďakujem!

Návrh pravidiel komunikácie Dozornej rady VšZP (DR)

Ako štátom založená a vlastnená firma, ktorej opakované straty sanuje štát a ktorej manažment vyberá ministerstvo zdravotníctva, by VšZP mala byť pod väčšou kontrolou verejnosti. Jej súčasťou by malo byť aj otvorenie kontroly práce DR verejnosti.

Zároveň toto otvorenie bude nutne limitované faktom, že VšZP je obchodnou spoločnosťou pôsobiacou na konkurenčnom trhu, hoci s dominantnou pozíciou.

VšZP je podľa zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám tzv. povinnou osobou, čo znamená že okrem oprávnených výnimiek musí na žiadosť občanom poskytovať o svojej činnosti akékoľvek informácie. Návrh pravidiel komunikácie DR by v praxi znamenal, že niektoré takéto dokumenty by sa zverejňovali aj aktívne, nielen pasívne.

Otvorenie komunikácie o práci DR má tri hlavné ciele:

  1. Zvýšiť dôveryhodnosť práce DR vzhľadom na opakovane neodhalené škandály a zlé hospodárenie manažmentu poisťovne
  2. Posilniť osobnú zodpovednosť členov DR za ich konanie a hlasovania
  3. Zvýšiť kvalitu dozoru poskytovaním informácií verejnosti, čím sa zvyšuje šanca získania odborných názorov a spätnej väzby aj z prostredia mimo DR

Pravidlá pre navrhovaný proces zverejňovania:

  1. Podobne ako pri rokovaniach vlády bude na webe VšZP v sekcii DR zverejnený Program zasadnutia akonáhle bude pripravený pre členov DR.
  2. Ku každému bodu programu budú na webe zverejnené aj podkladové materiály okrem prípadov, ak ich sám predkladateľ označí ako neverejné. Pri zvažovaní by sa mal riadiť odporúčaniami OECD o zverejňovaní informácií v štátom-vlastnených firmách.
  3. Po rokovaní DR budú na webe zverejnené prijaté uznesenia aj s výsledkom hlasovania každého člena, maximálne do jedného týždňa od zasadnutia. Členovia, ktorí zaujali menšinové stanovisko pri hlasovaní majú právo svoje dôvody do zápisnice uviesť explicitne.
  4. Zároveň po prekovaní materiálov môže členovia DR odsúhlasiť zverejnenie dokumentov, ktoré už prerokovali a nevidia dôvod pre ich pokračujúce nezverejňovanie.
  5. Predseda DR i jej členovia budú po každom zasadnutí ochotní odpovedať médiám na otázky o výsledkoch zasadnutia a ich vlastných postojoch.

Každé označenie za neverejný materiál musí sprevádzať konkrétne vysvetlenie dôvodu, napr. obchodné tajomstvo, osobné údaje, a podobne. V prípade, že len časť materiálu má neverejný charakter, zverejňuje sa celý materiál online so začiernenými neverejnými časťami.

Iné zverejňované informácie:

Členovia DR budú mať na webe VšZP svoje štruktúrované životopisy, organizáciu, za ktorú boli nominovaní, deklaráciu konfliktov záujmov a čas nástupu do funkcie (momentálne sú zverejnené len ich mená)

Ak bude tento materiál schválený, mal by sa stať súčasťou Štatútu DR.

Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency, člen dozornej rady VšZP