Menu Zavrieť

Komu tečú naše peniaze?

Projekt Komu tečú naše peniaze je súčasťou programu Active citizen fund – Slovakia v téme Obhajoba verejných záujmov.

 

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Názov projektu: Komu tečú naše peniaze?
  • Doba realizácie projektu: 07/2020 – 12/2022
  • Správca programu: Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava
  • Číslo zmluvy: T2-2020-011
  • Výška grantu: 119 994 EUR

Stručný opis projektu:

Projekt posilní fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. jadro aktivít bude spočívať v analyzovaní slovenskej praxe, posilnení schopnosti občianskeho sektora kontrolovať register vlastníctva firiem a v návrhu vylepšenia zákona s pomocou medzinárodnej výmeny skúseností. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a reštaurácií zároveň prinesie zrozumiteľným spôsobom tému k občanom, a umožní im sa ľahko do boja proti korupcii zapojiť aj osobne.

Partneri:

Spustená registrácia na online seminár AKO OVEROVAŤ VLASTNÍKOV FIRIEM?

Verejné registre ako Register partnerov verejného sektora, Centrálny register zmlúv či Obchodný register môžu byť užitočným pomocníkom pri práci mimovládnych organizácií a médií.

Aké informácie poskytujú a ako s nimi pracovať Vám priblíži Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko) a Martin Turček (investigatívny reportér Aktuality.sk)

Termín a čas konania seminára: 27. október 2020 (utorok) o 14:00-15:30 ONLINE

Účasť na seminári je bezplatná.

Registrovať sa môžete na tomto LINKU do štvrtku 22. 10. 2020 (22:00).

V prípade otázok kontaktujte Evu Demkovú (eva.demkova@transparency.sk , tel. 0905 613 779)

Seminár je súčasťou projektu “Komu tečú naše peniaze?”, podporeného z Active citizen fund, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014-2021.


USKUTOČNENÉ AKTIVITY