Menu Zavrieť

Komu tečú naše peniaze?

Projekt „Komu tečú naše peniaze?“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

  • Názov a sídlo prijímateľa: Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava
  • Číslo projektu: T2-2020-011
  • Výška grantu: 119 994 EUR
  • Trvanie projektu: 04/2020 – 12/2022

Stručný opis projektu:

Projekt posilní fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. Jadro aktivít bude spočívať v analyzovaní slovenskej praxe, posilnení schopnosti občianskeho sektora kontrolovať register vlastníctva firiem a v návrhu vylepšenia zákona s pomocou medzinárodnej výmeny skúseností. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a reštaurácií zároveň prinesie zrozumiteľným spôsobom tému k občanom, a umožní im sa ľahko do boja proti korupcii zapojiť aj osobne.

Partneri:

Online seminár AKO OVEROVAŤ VLASTNÍKOV FIRIEM?

Verejné registre ako Register partnerov verejného sektora, Centrálny register zmlúv či Obchodný register môžu byť užitočným pomocníkom pri práci mimovládnych organizácií a médií.

Aké informácie poskytujú a ako s nimi pracovať Vám priblížil Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko) a Martin Turček (investigatívny reportér Aktuality.sk)

Školenie sa konalo 27. októbra 2020

ZÁZNAM Z ONLINE SEMINÁRA si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=j8naefC0evs

Seminár je súčasťou projektu „Komu tečú naše peniaze?“, podporeného z Active citizen fund, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014-2021.


USKUTOČNENÉ AKTIVITY: