Menu Zavrieť

Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve

„Projekt „Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship For a Better Self-government)“je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

 

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na posilňovanie aktívneho občianstva v samospráve a to cez prístup ku kvalitným a objektívnym informáciám o činnosti radníc a volených predstaviteľov a cez aktívne zapájanie ľudí do rozhodovacích procesov. Aktivity budú realizované prevažne počas volebného roka do orgánov miest, obcí a
regiónov.

Projekt vytvorí podmienky na kvalitnejšie informované rozhodovanie voličov, aj tlak na lokálnych politikov zavádzať opatrenia v prospech verejnej kontroly a občianskej participácie.

Plánované aktivity: 

  1. Hodnotenie objektívnosti a verejnoprávneho charakteru radničných novín
  2. Rebríček transparentnosti 100 najväčších slovenských miest
  3. Stretnutia a diskusie v najmenej piatich slovenských mestách
  4. Monitoring volebnej kampane pred komunálnymi voľbami
  5. Víkendový workshop s islandským partnerom pre 40 účastníkov na strednom Slovensku
  6. Spracovanie videomateriálov z workshopu s islandským partnerom
  7. Pracovná cesta do Reykjavíku zameraná na zdieľanie skúsenosti s občianskou participáciou
  8. Spracovanie popularizačného blogového článku o občianskej participácii na Islande
  9. Seminár s islandským partnerom v Bratislave o participatívnom rozpočtovaní

USKUTOČNENÉ AKTIVITY:

Aktuálne sa pripravuje hodnotenie objektívnosti a verejnoprávneho charakteru radničných novín