Menu Zavrieť

O nás

Poslanie

Naším poslaním je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií.
Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do verejnej kontroly.

Vízia

Slovensko a svet so zodpovednými ľuďmi a otvorenými inštitúciami bez korupcie.

Hodnoty

  • Transparentnosť,
  • Dodržiavanie pravidiel,
  • Osobná zodpovednosť,
  • Účasť ľudí na správe vecí verejných,
  • Efektívnosť využitia verejných zdrojov.

História

Transparency International bola založená v Berlíne v roku 1993 skupinou ekonómov, ktorí si pri boji s chudobou v rozvojových krajinách stále viac uvedomovali, akou veľkou brzdou je korupcia.

Momentálne má Transparency už viac ako sto pobočiek a centrálu v Berlíne v Nemecku. Slovenská pobočka vznikla v roku 1998 z iniciatívy Eugena Jurzycu, riaditeľa Centra pre hospodársky rozvoj. V roku 2002 sa osamostnila ako samostatné občianske združenie – Transparency International Slovensko. Od vzniku až do roku 2009 bola jej prezidentkou Emília Sičáková – Beblavá. Od septembra 2009 do marca 2021 viedol Transparency Intrenational Gabriel Šípoš. Od apríla 2021 vedie Transparency Michal Piško.

Pozri aj: