Ostatné

Bránime kľúčový nástroj občianskej kontroly – právo pýtať si od štátu informácie. Používame ho pri odhaľovaní korupcie či klientelizmu pri štátnych a obecných výdavkoch. A berieme na zodpovednosť aj médiá, aby tu existovala aj vecná, nie zaujatá, konšpirátorská či povrchná kritika práce novinárov.

Problém

Slovensko má jeden z najlepších zákonov garantujúcich prístup občanov k informáciám o práci štátu, ale mnohokrát sa tzv. infozákon v praxi porušuje. Podľa analýz Transparency má bežný občan dvakrát menšiu šancu získať niektoré kľúčové informácie od radníc či verejných firiem, ako má silná organizácia typu Transparency. Keď sú aj informácie dostupné, nie je jednoduché ich spájať a analyzovať. Mnohokrát sú poskrývané v ťažko dostupných formátoch a roztrúsené po rôznych úradoch. Podobne má Slovensko ako jedna z mála krajín povinnosť viesť transparentné účty pri financovaní volieb, no kontrola v podstate neexistuje a silné pochybnosti o nelegálnom financovaní ostávajú. V neposlednom rade je pre zdravie demokracie potrebné dozerať aj na naše médiá. Majú veľkú moc ovplyvňovať verejnú mienku a kontrolovať samotných politikov. No najviac počuť kritiku novinárov zo strany politikov či konšpirátorov, čo je nedôveryhodné.

Naše riešenie

Transparency verí, že boj za prístup k informáciám štátu i kontrola štátnych výdavkov sa najefektívnejšie dajú viesť najmä opakovaným verejným tlakom a poukazovaním na prešľapy. A to nielen zo strany neziskoviek, ale aj zapojením čo najširšej verejnosti, veď ide o ich práva a peniaze. V prípade kontroly médií je dôležitá pravidelná vecná kritika na základe faktov, nie dojmov, nenávisti či rovno výmyslov. Férovému financovaniu volieb zase pomôže občiansky dohľad cez analýzu verejne dostupných dát o výdavkoch.

Naše výsledky

Transparency je spolutvorcom dnešného infozákona, ktorý je jeden z najprogresívnejších na svete vôbec. Opakovane sledujeme jeho dodržiavanie. Na začiatku roka 2018 sme vyhrali niekoľkoročný súdny spor o tom, aby vodárne, ktoré vlastnia mestá a obce, museli rovnako podliehať infozákonu ako iné štátne či mestské firmy. Na jeseň roku 2018 sme spravili najväčšiu analýzu svojho druhu, ako sa využíva infozákon medzi občanmi. Štúdia ukázala, že nárek úradov nad masívnym zahlcovaním žiadosťami občanov o informácie je nepodložený. K financovaniu volieb prinášame nové dáta a kontrolujeme to, čo politici deklarujú. Spoluvytvárali sme dnes platný zákon, ktorý zaviedol povinné nahlasovanie príjmov a výdavkov na komunálnej úrovni a transparentné účty v každých voľbách. V roku 2018 sme spustili veľký projekt pre boj s dezinformáciami, zameraný na seniorov, teda najzraniteľnejšiu skupinu manipulátorov.

Najväčšie kauzy a úspechy