Menu Zavrieť

Kritické myslenie

Korupcia, populizmus a mediálne manipulácie rozkladajú spoločnosť o to viac, čím menej dokážu jej jednotliví členovia tieto riziká rozpoznávať a brániť sa im. Jedným z najúčinnejších obranných mechanizmov spoločnosti je nepochybne podpora kritického myslenia. V tejto časti Transparency Akadémie preto plánujeme zhŕňať materiály, ktoré tieto zručnosti posilňujú.

Špecifickú pozornosť chceme pritom venovať seniorom, ktorí patria dlhodobo k skupinám najohrozenejším korupciou a manipuláciami. Prieskumy ukazujú, že každý šiesty dôchodca musel za posledné 3 roky zaplatiť úplatok, najmä u lekára a pri zabezpečení sociálnej starostlivosti. Seniori sú zároveň štvornásobne viac náchylní rozposielať spamy a podliehať manipuláciám ako mladší ľudia.

V tejto sekcii sa tak zameriame aj na to, ako môžu (nielen) seniori lepšie odhaľovať manipulácie a konšpirácie, ako odlíšiť dôveryhodné médiá od klamlivých, ako rozlišovať politické sľuby a reálne riešenia, ako sa brániť korupcii alebo ako sa aktívnejšie zapájať do verejnej kontroly.

Viac o téme

 

Videá a podcasty