Menu Zavrieť

Úradníci a etika

V roku 2016 pripadalo na 1000 občanov Slovenska 81 úradníkov. Môžu aj oni prispieť k ústretovejšiemu a férovejšiemu Slovensku?

Sme presvedčení, že väčšina úradníkov sú slušní ľudia, ktorým na etike a spravodlivosti záleží. Túžbu podvádzať alebo obchádzať pravidlá však máme zakorenenú hlboko v sebe všetci a treba s ňou bojovať. O to viac, ak zastávame verejnú funkciu. Uvedomiť si to je prvým dôležitým krokom. V tom druhom sa už treba vysporiadať s konkrétnymi etickými dilemami, čo si však vyžaduje aj dlhodobé vzdelávanie v tejto oblasti. To nám, žiaľ, vo verejnej sfére takmer úplne chýba.

Transparency sa preto snaží pôsobiť aj v tejto oblasti. Od roku 2017 sme vyškolili vyše 400 úradníkov v kľúčových protikorupčných schopnostiach – etike, verejnom obstarávaní a nahlasovaní podnetov o protispoločenskej činnosti (tzv. whistleblowingu). Získali vedomosti, na koho sa obrátiť a ako postupovať, keď sa na pracovisku stanú svedkami nekalého konania tak, aby boli chránení pred odvetnými opatreniami zamestnávateľa.

Aj tieto školenia nás inšpirovali pri tvorbe manuálov, ktoré by dokázali pomôcť úradníkom v rôznych inštitúciách. V tejto sekcii Transparency akadémie nájdete školiace materiály pre jednotlivcov i lektorov o tom, ako rozmýšľať a reagovať v situáciách, keď sa úradník ocitne v spornej situácii, kedy hranica medzi etickým a neetickým správaním nie je jasná. Pripravili sme aj rozhovory s odborníkmi o tom, na čo pamätať pri podávaní podnetu o porušovaní etických štandardov alebo protispoločenskej činnosti. Vyskúšať si môžete aj kvíz o postupe pri nahlasovaní korupcie a vcítiť sa tak do kože ľudí, ktorí sa zneužívaniu funkcií, moci a prostriedkov na pracovisku nechceli prizerať.

Viac o téme

 

Videá a podcasty