Menu Zavrieť

Neetické správanie, jeho hranice a pravidlá na jeho odstránenie

Členka Rady pre štátnu službu Daniela Zemanovičová opisuje, čo spadá pod neetické správanie v štátnej službe vrátane konkrétnych príkladov rizikových situácií, v ktorých sa štátni zamestnanci môžu ocitnúť. Vo videu tiež radí, ako nastaviť etické pravidlá na pracovisku, aby sme neetické správanie čo najviac eliminovali. Tiež predstavuje tzv. teóriu zdania aplikovanú na etiku štátnych zamestnancov.