Menu Zavrieť

Prečo sú etickí lídri v štátnej správe dôležití

Daniela Zemanovičová z Rady pre štátnu službu hovorí o potrebe zohľadňovať u vedúcich zamestnancov v štátnej službe aj etické parametre. Predpoklady na vedúcu pozíciu v inštitúciách štátnej správy by mali zahŕňať aj osobnú integritu a morálnu vyspelosť vrátane ich testovania. Svojich podriadených by mali viesť k etickým riešeniam. Uvádza tiež, že podľa prieskumu o etike medzi štátnymi zamestnancami majú úradníci obavy oznamovať neetické konanie. Práve etickí lídri majú podstatnú úlohu pri budovaní etickej kultúry vrátane ochrany oznamovateľov a tiež plnia preventívnu funkciu.