Menu Zavrieť

Prečo sú etické pravidlá potrebné?

Daniela Zemanovičová z Rady pre štátnu službu zdôrazňuje potrebu nastavovania pravidiel pre štátnych zamestnancov, aby aj občania vedeli, aké správanie môžu od úradníkov očakávať a vyžadovať. Vo videu predstavuje rôzne spôsoby, ktorými možno dodržiavanie etických pravidiel vynútiť. Spomína tiež prieskum o Etike v štátnej službe aj Etický kódex štátneho zamestnanca, ktorý bude prijatý ako vyhláška.