Menu Zavrieť

Osobný príbeh o ochrane ohlasovateľa korupcie

Peter Demčák rozpráva o svojej osobnej skúsenosti s človekom, ktorý sa rozhodol podať podnet o porušovaní pravidiel verejného obstarávania. Whistleblowerov (oznamovateľov nekalých praktík na svojom pracovisku) si podľa jeho slov treba vážiť. Aj oznamovateľ, ktorému osobne pomáhal, svojím podnetom ušetril našej krajine financie. Rovnako ako aj ďalší whistlebloweri, ktorí uprednostňujú verejný záujem pred svojím súkromným, si zaslúži spoločenské uznanie.