Menu Zavrieť

Čo znamená whistleblowing a kto je whistleblower

Peter Demčák predstavuje whistleblowing ako účinný nástroj v boji proti korupcii, ktorý pomáha občanom vyjadriť odvahu v situáciách, keď sa na svojom pracovisku stanú svedkom porušovania zákona. Ak zamestnávateľ nekoná v súlade so zákonom, whistleblower (oznamovateľ nekalej činnosti) má legitimizovaný postup, ako informácie nahlásiť.