Krátky kvíz o školách, školstve a korupcii a netransparentnosti v ňom (9 otázok s jednou správnou odpoveďou a komentármi)

Koľko ministrov školstva sa vystriedalo na tomto poste za ostatných 30 rokov – od novembra 1989?
Koľko je na Slovensku učiteľov materských, základných a stredných škôl?
Časť eurofondov, ktoré smerujú do slovenského školstva ide na tzv. Národné projekty. Tie získa, bez súťaže, štátna organizácia, ktorú určí ministerstvo školstva. Koľko takýchto projektov bolo a koľko peňazí tieto – Národné projekty – v predchádzajúcom programovom období získalo?
Cez koľko ministerstiev sa školám rozdávajú peniaze?
Koľko materských a základných škôl na Slovensku máme?
Kto nepatrí medzi možných zriaďovateľov škôl (nadradený orgán školy)?
Koľko stál webový portál kvalifikacie.sk (portál tzv. Národnej sústavy kvalifikácií), ktorý bol asi pol roka nefunkčný?
Ktorá z týchto organizácii patrí pod Ministerstvo školstva?
Koľko platila spojená škola Dobšiná za prenájom elokovaného pracoviska v Sečovciach (8-tisícové mesto v okrese Trebišov)?