Menu Zavrieť

Ako byť dobrým úradníkom

Dôvera verejnosti voči úradom stojí aj na kvalite poskytovaných služieb. Na stav etiky na úradoch vplýva aj budovanie participatívneho vzťahu občan – štát. Zároveň sa úradnícke remeslo stáva čoraz komplexnejším. Úradník v súčasnosti už nie je synonymom byrokrata, ktorý rozdáva pečiatky. Naopak, toto povolanie si vyžaduje človeka, ktorý zvládne plniť zvyšujúce sa nároky verejnosti voči zamestnancom úradov. Pri budovaní lepšej verejnej správy treba pamätať aj na posilňovanie kvalít úradníka. Iniciatíva Dobrý úradník priniesla v roku 2018 Desatoro, ako byť dobrým úradníkom. Pamätá sa v ňom aj na etický rozmer tohto povolania.