Menu Zavrieť

Odborná štúdia Etika v štátnej službe

V júni 2019 Rada pre štátnu službu zverejnila štúdiu o východiskovom stave v oblasti etiky štátnej služby. Z jej zistení vyplýva, že úradníci nie sú dostatočne informovaní, ako postupovať pri podozrení na neetické správanie na pracovisku. Za podrobnejšie štúdium stojí aj prehľad faktorov, ktoré majú podľa dotazníkového prieskumu na 5 827 respondentoch vplyv na etické správanie na pracovisku.