Menu Zavrieť

Prečo všetci podvádzame a ako sa tomu vyhnúť?

Manuál pre jednotlivcov si môžete stiahnuť tu.

Je určený pre všetkých, ktorí sa ocitnú v situácii, keď hranica medzi etickým, vhodným a neetickým správaním nie je úplne jasná. Často ide o situácie, keď si úradník musí vybrať medzi dvoma hodnotami. Zvoliť riešenie, ktoré uprednostňuje ochranu verejného záujmu, zároveň je v súlade s princípom proporcionality a rešpektuje formálne i neformálne štandardy, nebýva ľahké. Lepšiu orientáciu v celom procese zvažovania riešení môže napomôcť použitie tzv. PLUS filtrov pri samotnom rozhodovaní. V infografike tiež prinášame prehľad možností, ktoré pomôžu predchádzať rizikovým situáciám na pracovisku.

 

 

Ďalšie informácie a doplnkové materiály nájdete v sekcii Prečo všetci podvádzame a ako sa tomu vyhnúť – Manuály pre školiteľov etiky v štátnej správe.