Menu Zavrieť

Infozákon: ako dobre ho poznáte?

Krátky kvíz o infozákone a jeho uplatnení (12 otázok s jednou správnou odpoveďou a komentármi)

Povinnosť sprístupňovať informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nemajú
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje minimálne....roky/rokov od nadobudnutia jej účinnosti:
Povinná osoba nemôže odmietnuť sprístupniť informáciu z dôvodov:
Žiadosť o informácie nemožno podať:
Povinná osoba musí infožiadosť vybaviť:
Ak ide o rozhodnutie obecného úradu o infožiadosti, o odvolaní rozhoduje:
Po rozhodnutí odvolacieho orgánu o odmietnutí sprístupniť informácie sa môže žiadateľ domáhať ochrany:
Na základe infozákona Vám súdy/prokuratúra nesprístupnia nasledujúce rozhodnutia:
S výnimkou Ministerstva vnútra SR, ktoré ministerstvo podľa Vás v roku 2017 evidovalo najviac prijatých infožiadostí:
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám bol prijatý už v roku:
Modelová situácia 1: So žiadosťou o informácie podľa infozákona sa obrátite na niektoré z ministerstiev, no ani po uplynutí ôsmich pracovných dní od podania žiadosti a uplynutí ďalšieho kalendárneho týždňa ste nedostali od Ministerstva žiadnu odpoveď. Akým spôsobom sa môžete účinne brániť a dožadovať sa sprístupnenia informácií?
Modelová situácia 2: Podali ste žiadosť o sprístupnenie informácií spoločnosti, ktorej zakladateľom je Ministerstvo financií SR, a v ktorej je jediným akcionárom Slovenská republika. Predmetom požadovanej informácie je hospodárenie spoločnosti v súvislosti so základnými hospodárskymi ukazovateľmi za minulý rok. Spoločnosť Vám danú informáciu odmieta sprístupniť, pričom sa v stanovisku odvoláva na ochranu obchodného tajomstva. Podobný názor zdieľa aj príslušné ministerstvo. Ako môžete postupovať?